Szkolenie zamknięte Kategoria: Rozwój osobisty

Jak radzić sobie ze stresem

Kategoria: Rozwój osobisty

Uczestnicy szkolenia dowiedzą się jak identyfikować objawy stresu, panować nad stresem i zapobiegać mu, poznają wybrane techniki radzenia sobie ze stresem i zasady organizacji czasu pracy, które ułatwią im opanowanie stresu w sytuacjach zawodowych i osobistych.

 

Program szkolenia

1. Wprowadzenie
Budowanie zaufania i zaangażowania uczestników poprzez ćwiczenie integrujące, poznanie roli trenera, celów szkolenia i zakresu przewidywanych ćwiczeń.

2. Czym jest stres
Analiza podstawowych pojęć związanych z tematem zajęć. Omówienie definicji, przyczyn i objawów stresu oraz jego psychologicznych, fizycznych i przejawiających się w zachowaniu skutków.

3. Profilaktyka walki ze stresem
Uczestnicy dokonają autoanalizy podatności na stres oraz będą dyskutować o sposobach radzenia sobie ze stresem, a także wygenerują pomysły dot. konstruktywnej reakcji na stres.

4. Jak opanować stres związany z uciekającym czasem
Uczestnicy omówią dobre i złe nawyki w zarządzaniu czasem, nauczą się określania priorytetów na podstawie Zasady Pareto, Zasady Eisenhowera i Techniki 80% na 20% poznają zasady organizacji czasu pracy i poprzez próbę analizy tzw. złodziei czasu określą sposoby na redukcję stresu w życiu zawodowym i osobistym.

5. Techniki relaksacyjne
Omówienie najbardziej znanych, sprawdzonych i stosowanych sposobów relaksacji (Technika Relaksacji Progresywnej Jacobsona, regulacja oddychania, Trening Autogenny Schulza, medytacja z zastosowaniem mantry na przykładzie medytacji wg Bensona, ćwiczenia energetyzujące i rozluźniające, wizualizacja) – próba zastosowań praktycznych.

6. Podsumowanie wiedzy i ewaluacja szkolenia

 

Informacja o prelegencie

Szkolenie poprowadzi socjolog, absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego. Ukończyła podyplomowe studia z zakresu doradztwa zawodowego oraz komunikacji społecznej i kultury medialnej. Trener-praktyk z obszaru HR. Działalność szkoleniową prowadzi od kilku lat. Zajmuje się głównie tematyką związaną z: zarządzaniem personelem, procesami naboru i rozwoju zasobów ludzkich w organizacji, aktywnym poszukiwaniem zatrudnienia, doskonaleniem kompetencji interpersonalnych, a także przeciwdziałaniem mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy.

 

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe – 8 godzin dydaktycznych

Forma szkolenia: Każdy moduł szkoleniowy składa się z części teoretycznej (wykład, prezentacja) oraz części praktycznej (dyskusja, ćwiczenia indywidualne i grupowe, testy, metody relaksacji)

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia

KONTAKT