Szkolenie zamknięte Kategoria: Biznes

Kompetencyjne rozmowy kwalifikacyjne

Kategoria: Biznes

Szkolenie jest skierowane do osób zajmujących się procesem rekrutacji w firmie, posiadających pierwsze doświadczenia w zakresie prowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.

Celem szkolenia jest zaprezentowanie i przekazanie wiedzy z zakresu budowania i prowadzenia kwalifikacyjnej rozmowy kompetencyjnej z kandydatami do pracy.

Ramowy program szkolenia

Kompetencje – definicje, pojęcia kompetencji

1. Co to są kompetencje?

2. Kwalifikacje a kompetencje

3. Najczęściej definiowane i wykorzystywane kompetencje

4. Cele wprowadzania systemów kompetencyjnych do firm

5. Wykorzystanie modeli kompetencyjnych w procesie rekrutacji

 

Cele i rola rozmów kwalifikacyjnych w procesie rekrutacji

1. Skuteczność wywiadu na tle innych metod stosowanych w procesie selekcji pracowników

2. Wady i zalety stosowania wywiadu jako metody selekcji pracowników

 

Zadania prowadzącego wywiad kompetencyjny

1. Zgromadzenie niezbędnych informacji dotyczących obsadzanego stanowiska oraz poszukiwanego kandydata

2. Opracowanie modelu kompetencji oraz behawioralnych wskaźników kompetencji

3. Przygotowanie pytań oraz schematu rozmowy

4. Opracowanie metod gromadzenia uzyskanych informacji tj. zaprojektowanie skal i formularzy oceny, sporządzanie notatek

 

Planowanie i przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej

1. Dobór odpowiedniego miejsca i czasu

2. Nawiązywanie kontaktu z kandydatem

3. Wprowadzenie kandydata w proces rekrutacji

4. Komunikacja werbalna i niewerbalna w trakcie wywiadu

5. Aktywne słuchanie

 

Projektowanie wywiadu kompetencyjnego

1. Projektowanie modelu kompetencji – kompetencje i ich wskaźniki

2. Tworzenie odpowiednich pytań do wywiadu kompetencyjnego

3. Tworzenie formularzy oceny

4. Przeprowadzenie kompetencyjnej rozmowy kwalifikacyjnej z podziałem na role

5. Analiza przebiegu ćwiczenia

6. Informacje zwrotne

 

Błędy poznawcze  w procesie oceny kandydatów

 

Informacja o prelegencie

Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego z ukończoną specjalizacją z zakresu psychologii organizacji i pracy oraz Szkoły Trenerów Brainstorm. Ukończyła również szkolenia za zakresu twardego HR.

Doświadczenie zawodowe w działach HR początkowo zdobywała jako konsultant ds. rekrutacji w firmach doradztwa personalnego, gdzie była odpowiedzialna zarówno za kompleksowe przeprowadzenie procesu rekrutacji jak również kontakty z Klientami. Od ponad 3 lat doskonali swoje umiejętności jak doradca wewnętrznych działów HR, w firmach zatrudniających ponad 100 pracowników. Obecnie jest odpowiedzialna za prowadzenie rekrutacji, polityki szkoleniowej oraz spraw kadrowych. Ponad 3 lata pracowała jako wykładowca w Wyższej Szkole Zarządzania Personelem w Warszawie, gdzie prowadziła wykłady i ćwiczenia dla studentów na kierunku Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. Ponadto prowadziła szkolenia otwarte z zakresu prowadzenia rekrutacji oraz umiejętności miękkich.

Czas trwania: Szkolenie dwudniowe - 16 godzin dydaktycznych

Forma szkolenia: Wykład, prezentacja, ćwiczenia

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia

KONTAKT