Szkolenie zamknięte Kategoria: Biznes

Komunikacja biznesowa w języku angielskim

Kategoria: Biznes

W dzisiejszych czasach znajomość języka angielskiego biznesowego jest nie tylko potrzebą, ale i koniecznością pozwalającą przetrwać na konkurencyjnym rynku. Zarówno kadra kierownicza, jak i pracownicy średniego szczebla powinni swobodnie posługiwać się językiem angielskim w rozmaitych sytuacjach zawodowych, takich jak m.in. prowadzenie korespondencji, prezentacja oferty, negocjowanie, rekrutowanie, czy też pozyskiwanie i udzielanie informacji na temat produktów i usług. Nie mniej istotne są  też umiejętności używania pisanego języka biznesowego: przygotowywanie raportów i notatek, pisanie korespondencji służbowej w formie listów oraz e-maili. Celem szkolenia jest nabycie bądź rozwinięcie powyższych umiejętności. Szkolenie skierowane jest do menadżerów,  pracowników działu obsługi klienta, handlowego, HR, sekretariatu oraz osób zainteresowanych rozwojem  swoich  kompetencji  językowych.

 

Program szkolenia

Dzień I

Written Business English – język pisany.

1. Określenia oraz skróty używane w korespondencji biznesowej.

2. Pisma oficjalne – podstawowe zwroty i wyrażenia.

3. Redagowanie pism biznesowych.

• List formalny

• E-mail

• List ofertowy

• Fax

• Zamówienie towaru / usługi.

• Potwierdzenie zlecenia / zamówienia.

• Anulowanie zamówienia.

• Zaproszenie

Dzień II

Oral Business English – język mówiony

1. Spotkanie biznesowe – charakterystyczne słownictwo, zwroty grzecznościowe.

2. Profesjonalna rozmowa telefoniczna w języku angielskim.

3. Prezentacja oferty/ produktu/ usługi  w języku angielskim.

4. Wyrażanie opinii, formułowanie argumentów i wniosków.

5. Proces rekrutacji w języku angielskim.

 

Informacja o prelegencie

Szkolenie poprowadzi absolwentka filologii angielskiej Uniwersytetu A. Mickiewicza w Poznaniu, dyplomowany trener, menadżer  zarządzania zasobami ludzkimi i sprzedaży, obecnie uczestnik Akademii Coachingu.

 

Czas trwania: Szkolenie dwudniowe – 16 godzin dydaktycznych

Forma szkolenia: Warsztaty są prowadzone w języku angielskim. W trakcie szkolenia wykorzystywane będą następujące metody pracy: prezentacje wraz z przykładami, ćwiczenia w parach, dyskusje, gry aktywizujące

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia

KONTAKT