Szkolenie zamknięte Kategoria: Rozwój osobisty

Komunikacja i techniki wywierania wpływu

Kategoria: Rozwój osobisty

Szkolenie jest skierowane do przedstawicieli handlowych, agentów ubezpieczeniowych, pracowników działów handlowych, menedżerów średniego szczebla, a także osób chcących opanować umiejętności efektywnego przekonywania innych.

Celem szkolenia jest rozwój umiejętności z zakresu jasnego i precyzyjnego komunikowania się, etycznego wywierania wpływu na klienta celem skutecznego przekonania go do proponowanych rozwiązań oraz budowania trwałych relacji z klientem, a także zwiększenie świadomego wpływu na otoczenie.

Ramowy program szkolenia

1. Komunikacja interpersonalna

- Komunikacja werbalna i niewerbalna

- Język ciała

- Kanały komunikacyjne

- Bariery i błędy komunikacyjne

- Prowadzenie efektywnej rozmowy

2. Perswazja i wywieranie wpływu

- Wykorzystanie logos, patos i ethos w budowaniu wizerunku i oddziaływaniu na ludzi

- Perswazyjny model rozmowy/ prezentacji

- Argumentacja oparta na potrzebach i korzyściach

- Typy osobowości wg modelu Meyers-Briggs

- Siedem zasad etycznego wywierania wpływu

3. Perswazja a manipulacja

- Różnice między perswazją a manipulacją

- Stosowanie manipulacji i jej konsekwencje

- Jak rozpoznać i zneutralizować manipulacje

4. Trudne sytuacje komunikacyjne

- Rozpoznawanie typów postaw w komunikacji

- Asertywne przyjmowanie i udzielanie krytyki

- Asertywna odmowa

- Reagowanie na agresywne zachowanie rozmówcy

 

Informacja o prelegencie

Szkolenie prowadzi absolwent Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie i studiów podyplomowych na Akademii Trenera Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy a aktualnie na studiach podyplomowych w Akademii Coachingu Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku.Praktyk biznesu. Specjalizuje się w szkoleniach sprzedażowych, szkoleniach z wykorzystaniem języka perswazji w sprzedaży, szkoleniach z rozwoju osobistego. Przyszły Coach.Doświadczenie biznesowe zdobywał, jako agent ubezpieczeniowy / przedstawiciel handlowy a także, jako menedżer zespołów pracując m.in. w takich firmach jak: TU Allianz SA; TU Allianz Życie SA; PTE Kredyt Banku SA; American Express Poland; First Data Polska SA; CEUP Service SA; Polskie ePłatności SA. Praca na tych stanowiskach pozwoliła poznać strukturę biznesu od środka. W czasie swojej pracy menedżerskiej odpowiedzialny był za pracę zespołów sprzedażowych, nadzorował i koordynował pracę agentów/przedstawicieli handlowych, tworzył i nadzorował wykonywanie planów sprzedażowych, rekrutował i motywował pracowników, budował zespoły i kreował politykę sprzedażową firmy. Był trenerem i coachem swojego zespołu.

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe - 8 godzin dydaktycznych

Forma szkolenia: Szkolenie prowadzone metodą warsztatową / realistyczny trening biznesowy/. Uczestnicy szkolenia pracują z uwzględnieniem własnego stylu działania, charakteru własnej firmy i jej klientów. Uczestnicy w trakcie szkolenia sprawdzają na sobie skuteczność i efektywność działania poznawanej wiedzy.80% czasu zajęć przeznaczone jest na: ćwiczenia indywidualne i zespołowe, dyskusję moderowaną, casy study, psychodramę diagnostyczną.

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia

KONTAKT