Szkolenie zamknięte Kategoria: Rozwój osobisty

Komunikacja interpersonalna – progi i bariery

Kategoria: Rozwój osobisty

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników ze specyfiką procesu komunikacji, przekazanie informacji nt. pojawiających się w procesie komunikacji utrudnień i przeszkód, ćwiczenie predyspozycji do radzenia sobie z pułapkami komunikacyjnymi i budowania dobrych relacji w komunikacji z wykorzystaniem proponowanych narzędzi, zapoznanie z typologią osobowości i specyfiką ”programu” informacyjnego ludzi, uświadomienie ich znaczenia dla skutecznej komunikacji, ćwiczenie umiejętności rozpoznawania własnego ”programu” informacyjnego oraz ”programów” innych osób, trenowanie i rozwój umiejętności poprawnego i efektywnego komunikowania się. Szkolenie skierowane do osób, które w działalności zawodowej zajmują się obsługą klienta, sprzedażą, prezentacją usług, itp. oraz tych wszystkich, którzy chcieliby doskonalić swoje umiejętności skutecznego porozumiewania się.

 

Program szkolenia

1) Definicja komunikacji, przeszkody skutecznej komunikacji
- model komunikacji,
- bariery efektywnej komunikacji.
2) Budowanie dobrych relacji w komunikacji:
- reguły budowania dobrych relacji w procesie komunikowania się,
- mechanizm projekcji – definicja, miejsce i znaczenie w procesie komunikacji,
- negatywne skutki projekcji,
- ćwiczenia umiejętności posługiwania się narzędziami umożliwiającymi radzenie sobie z projekcjami.
3) Jak się porozumiewamy -poziomy komunikacji:
- przedstawienie różnych poziomów komunikacji,
- ćwiczenie w rozpoznawaniu poszczególnych poziomów komunikowania się,
- ćwiczenia w identyfikowaniu ludzkich potrzeb i interesów.
4) Słuchać by usłyszeć – aktywne słuchanie:
- zapoznanie z narzędziami aktywnego słuchania – parafraza, klaryfikacja, odzwierciedlenie uczuć, dowartościowanie,
- ćwiczenie umiejętności posługiwania się narzędziami aktywnego słuchania.
5) Typy komunikatów:
- charakterystyka specyfiki poszczególnych rodzajów komunikatów oraz ich znaczenia w procesie porozumiewania się,
- analiza własnych doświadczeń i preferencji w zakresie używania określonych typów komunikatów,
- trenowanie umiejętności zamiany komunikatu ”Ty” na komunikat ”Ja”.
6) Informacja zwrotna – narzędzie skutecznego i trafnego przekazu :
- rodzaje informacji zwrotnych i ich znaczenie w procesie komunikacji,
- informacja zwrotna jako alternatywa dla etykiet i krytykanctwa,
- algorytm formułowania informacji zwrotnej,
- ćwiczenie umiejętności przekazywania informacji zwrotnych.
7) ”Programy” informacyjne ludzi – typologia osobowości - klucz do lepszego rozumienia siebie i innych:
- zapoznanie z typologią osobowości oraz jej znaczenie w procesie komunikacji,
- ćwiczenia w rozpoznawaniu własnego ”programu” informacyjnego oraz programów innych ludzi,
- samoocena stylu wpływania na innych ludzi – kwestionariusz stylów wpływania na innych.
8) Podsumowanie.

Informacja o prelegencie
Szkolenie poprowadzi absolwentka Akademii Pedagogicznej w Słupsku. Ukończyła również studia podyplomowe z zakresu Zarządzania zasobami ludzkimi oraz Oceny i rozwoju pracownika (akademia asesora). Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. jako konsultant zewnętrzny z KDP, Multimedia S.A., Degustatornia Sp. z o.o., gdzie współpracowała przy projektach rekrutacyjno-rozwojowych i szkoleniowych w Trójmieście, Warszawie, Łodzi, Ostrołęce oraz Rzeszowie. Prowadzi projekty m.in. z zakresu tzw. miękkiego HR (np. AC/DC, ocena 360 stopni, systemy motywacyjne, itp.), komunikacji interpersonalnej oraz warsztaty z asertywności.

 

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe - 8 godzin dydaktycznych

Forma szkolenia: Wykład, prezentacja, dyskusja

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia

KONTAKT