Szkolenie zamknięte Kategoria: Rozwój osobisty

Komunikacja interpersonalna z osobami w starszym wieku – warsztaty praktyczne

Kategoria: Rozwój osobisty

Szkolenie dedykowane jest firmom, w których występuje konflikt wynikający z niewłaściwej komunikacji interpersonalnej przy pracy z ludźmi w starszym wieku. Szkolenie skierowane jest do kadry nauczycielskiej oraz wszystkich osób mających kontakt ze słuchaczami Akademii Trzeciego Wieku (organizatorzy, koordynatorzy).

 

Program szkolenia

1. Wizerunek starości
1.1. Stereotyp starości – wady i zalety
1.2. Psychiczne teorie starzenia się – postawy ludzi wobec własnej starości
2. Komunikacja z osobą starszą
2.1. Bariery w komunikacji
2.2. Techniki porozumiewania się z osobą starszą
3. Asertywność - skuteczne przekonywanie do swoich racji
3.1. Jak skutecznie rozmawiać z osobą starszą?
3.2. Jak postępować w sytuacjach roszczeniowych?
4. Podsumowanie szkolenia

Informacja o prelegencie

 Szkolenie poprowadzi absolwentka studiów magisterskich na kierunku zarządzanie i marketing, ze specjalnością: zarządzanie zasobami ludzkimi. Doświadczony trener, wieloletni dyrektor zarządzający firmy szkoleniowej, wykładowca Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Wyższej Szkoły Komunikacji Społecznej w Gdyni. Posiada certyfikat audytora systemów zarządzania jakością, wiele ukończonych kursów i szkoleń z zakresu m.in. finansowania budżetowego, kontroli zarządczej, zarządzania własnością intelektualną, należy do grona opiniodawców nowych ustaw. Swoją wiedzę, doświadczenie i entuzjazm wykorzystuje jako trener w prowadzeniu szkoleń nakierowanych na praktyczne aspekty z zakresu nowoczesnych metod zarządzania firmą, w tym m.in. dotyczących: strategii zarządzania poprzez cele, skutecznej organizacji pracy, negocjacji, marketingu wewnętrznego, minimalizacji kosztów, LM, zarządzania przez jakość, psychologii w zarządzaniu oraz kontroli zarządczej. Dzięki aktywnym formom szkoleniowym i stosowanym w nich metodom łączenia teorii z praktyką, jako trener, jest bardzo wysoko oceniana przez uczestników szkoleń za wiedzę, doświadczenie oraz za nowatorsko prowadzone warsztaty szkoleniowe.

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe - 8 godzin dydaktycznych

Forma szkolenia: Wykład, warsztaty i dyskusja

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia

KONTAKT