Szkolenie zamknięte Kategoria: Biznes

Menadżer w obliczu konfliktu i trudnych sytuacji

Kategoria: Biznes

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z teorią źródeł powstawania konfliktu na temat stresu i emocji, wskazanie zasad asertywności, asertywnych sposobów rekacji i potrenowanie reakcji w sytuacjach trundych.

 

Program szkolenia:

  1. Co to są emocje (definicja, rola, podział).
  2. Rozpoznawanie emocji własnych i innych ludzi.
  3. Rozumienie emocji, stresu i procesów emocjonalnych.
  4. Rola inteligencji emocjonalnej w życiu zawodowym.
  5. Emocje w komunikowaniu się.
  6. Kirowanie emocjami (techniki ułatwiające kierowanie emocjami).
  7. Szantaż emocjonalny pracownika wobec pozostałych członków zespołu,
  8. Skuteczne metody interwecji menadżera, roziwązywania niewłaściwych reakcji między pracownikami.

Informacje o prelegencie:

Doświadczony nauczyciel uważności, szkoleniowiec, instruktor medytacji, relaksacji, technik świadomej pracy z oddechem (20 lat praktyki własnej, ponad 10 lat doświadczenia w uczeniu, pracy warsztatowej, prowadzeniu kursów, szkoleń, sesji indywidualnych). Psycholog społeczny, psycholog twórczości, praktyk twórczości. Psychoterapeuta w podejściu Gestalt. Absolwent Uniwersytetu SWPS.Miłośnik psychologii pozytywnej, zwaną psychologią szczęścia. Przeprowadził ponad 39 edycji kursów 8-tygodniowych Mindfulness MBSR, szereg warsztatów, szkoleń i sesji indywidualnych.

 

Czas trwania: Szkolenie dwudniowe - 16 godzin szkoleniowych

Forma szkolenia: Ćwiczenia indywidualne, ćwiczenia w grupach zadaniowych, gry zespołowe, studia przypadków, odegrywanie ról, analiza nagrań, coaching grupowy, dyskusje moderowane).

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia,

 

 

 

 

 

KONTAKT