Szkolenie zamknięte Kategoria: Biznes

Komunikacja menadżerska - kluczowe rozmowy menadżera z pracownikami

Kategoria: Biznes

Cele szkolenia:

 • Rozwijanie umiejętności pełnienia ról kierowniczych.
 • Doskonalenie umiejętności stosowania zasad efektywnej komunikacji.
 • Rozwijanie partnerskiej postawy wobec zespołu.

 

Program szkolenia:

 1.  Budowanie porozumienia – sprawna komunikacja jako warunek efektywnego koordynowania prac
  - Mechanizmy obronne jako naturalny objaw zablokowanej komunikacji. Przeszkody w komunikacji
  - Dostrojenie w stylu komunikacyjnym do rozmówcy podstawą sukcesu w osiągnięciu porozumienia
  - Cztery płaszczyzny wypowiedzi czyli słuchanie „czworgiem uszu”
  - Techniki dobrego porozumiewania się - aktywne słuchanie, komunikat typu „Ja”, trafne zadawanie pytań, komunikacja „miękka”

 2. Prowadzenie „trudnych rozmów”
  - Informacje zwrotne jako narzędzie motywowania do modyfikacji zachowań - zasady udzielania informacji zwrotnych
  - Informacja zwrotna pozytywna i negatywna
  - Rozmowy dyscyplinujące: niewypełnianie obowiązków, przekraczanie granic
  - Delegowanie zadań
  - Ocena pracownika

 

 

Informacje o prelegencie:

Trenerka umiejętności psychospołecznych, coach, terapeutka Simontona, dr nauk humanistycznych.  Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Filozoficznego, Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej. Obecnie specjalista w Biurze ds. Kształcenia Ustawicznego w Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów UMCS. Autorka licznych publikacji.

 

 

Czas trwania: Szkolenie dwudniowe - 16 godzin szkoleniowych

Forma szkolenia: Ćwiczenia indywidualne, grupowe i zespołowe, burza mózgów, symulacje sytuacji zadaniowych, odgrywanie ról, moderowanie, dyskusja, projekcja filmó szkoleniowych, testy, kwestionariusze, prezentacje, sesje plakatowe

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia

 

 

 

 

 

KONTAKT