Szkolenie zamknięte Kategoria: Rozwój osobisty

Koncentracja/techniki szybkiego czytania

Kategoria: Rozwój osobisty

Szkolenie ma formę praktycznego treningu, który obejmuje ćwiczenia zwiększające kompetencje szybkiego czytania, w tym trening percepcji wzrokowej. Podczas treningu uczestnicy będą również ćwiczyli umiejętność skupiania uwagi. Dowiedzą się również jak zwiększyć motywację do nauki.

 

Ramowy program szkolenia

1. Wprowadzenie do tematu. Jak wiedza o funkcjonowaniu mózgu pomoże nam we wzmocnieniu jego mocy?

2. Trening szybkiego czytania.

3. Trening koncentracji.

5. Techniki relaksacji wzmacniające procesy poznawcze.

7. Jak motywować się do nauki i efektywnego przyswajania wiedzy.

8. „Neurobik” – gimnastyka dla mózgu

 

Informacja o prelegencie

Szkolenie poprowadzi psycholog, dyplomowany trener, doradca, coach. Ukończyła psychologię na UAM oraz Podyplomowe  Studium Trenerów Grupowych w Szkole Wyższej  Psychologii Społecznej. Master NLP oraz terapeuta Racjonalnej Terapii Zachowania. Pracuje z grupami w zakresie treningów i szkoleń dotyczących rozwoju kompetencji osobistych i społecznych (8 letnia praktyka trenerska). Specjalizuje się w szeroko pojętym obszarze rozwoju tzw. umiejętności  miękkich oraz tematyce psychologicznych kosztów pracy (stres, wypalenie zawodowe). Jako wykładowca  na studiach podyplomowych prowadzi zajęcia z zakresu ZZL. Jest licencjonowanym diagnostą Master Person Analysis (MPA), kompleksowego narzędzia wspomagającego systemy zarządzania m.in. w obszarze rekrutacji, planowania ścieżek rozwoju oraz analizy i budowania zespołu. Prowadzi doradztwo i konsultacje indywidualne. W swojej pracy wykorzystuje metodę nauki przez doświadczenie, łącząc rozmaite metody szkoleniowe, w tym superlearning, teatr improwizacji, NLP, RTZ, inne. Uczy nowych umiejętności nie tylko poprzez naukę konkretnych technik, ale również na poziomie zmiany postaw i przekonań.

 

Czas trwania: Szkolenie dwudniowe - 16 godzin dydaktycznych

Forma szkolenia: Warsztat, praktyczny trening umiejętności

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia

KONTAKT