Szkolenie zamknięte Kategoria: Prawne

Kontrola drogowa w świetle zmian Prawa o Ruchu Drogowym oraz innych ustaw

Kategoria: Prawne

Szkolenie obejmuje treści – wiedzę i umiejętności, które w niezbędnym zakresie przygotowują do wykonywania czynności związanych z kontrolą ruchu drogowego oraz usuwania z dróg pojazdów stwarzających zagrożenie. Szkolenie skierowane jest do pracowników Wydziałów Gospodarki Komunalnej, Wydziałów Komunikacji (i Transportu), Zarządów Dróg Miejskich, Straży Miejskich i Gminnych.

 

Po ukończeniu szkolenia, uczestnik będzie potrafił:
• interpretować podstawowe wyrażenia ustawy prawo o ruchu drogowym,
• przeprowadzić i udokumentować fakt przeprowadzenia kontroli drogowej,
• zastosować przewidziane prawem postępowanie wobec osób naruszających przepisy prawa o ruchu drogowym,
• zastosować przepisy prawa związane z usuwaniem pojazdów porzuconych oraz stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym,
• zabezpieczyć pojazd oraz sporządzić stosowną dokumentację związaną z zabezpieczeniem usuniętego pojazdu.

 

Ramowy program szkolenia

1. Interpretacja podstawowych wyrażeń z zakresu ruchu drogowego
2. Zakres zmian ustawy prawo o ruchu drogowym oraz innych ustaw – kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, ustawa o strażach gminnych /miejskich
3. Zakres i sposób przeprowadzania kontroli wobec osób naruszających zasady i przepisy ruchu drogowego
4. Tryb i zasady usuwania pojazdów oraz tryb postępowania w sprawie przejęcia pojazdu na rzecz gminy lub skarbu państwa 

 

Informacja o prelegencie

Szkolenie poprowadzi absolwent Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, emerytowany oficer Policji w stopniu nadkomisarza, wieloletni funkcjonariusz Służb Kryminalnych, wykładowca prawa w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie. Posiada ogromną wiedzę praktyczną i przygotowanie dydaktyczne.

 

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe – 8 godzin dydaktycznych

Forma szkolenia: Wykład, dyskusja

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia

KONTAKT