Szkolenie zamknięte Kategoria: Sektor publiczny

Kontrola i audyt inwestycji budowlanych w praktyce w kontekście budownictwa energooszczędnego i systemu BMS

Kategoria: Sektor publiczny

Szkolenie zostało przygotowane z myślą o pracownikach urzędów administracji publicznej, pracownikach firm działających w branży budowlanej, instytucjach finansowych i banków zaangażowanych w procesy finansowania inwestycji budowlanych, oraz wszystkich osobach, które uczestniczą w procesie budowlanym. Szkolenie, prezentacja i studia przypadków  przeznaczone są przede wszystkim dla Audytorów Wewnętrznych , kierowników projektów oraz osób współpracujących w zakresie inwestycji budowlanych odpowiedzialnych za przygotowanie procesów kontroli i audytu w etapach, przygotowania, realizacji i rozliczenia planowanych i osiągniętych efektów procesów inwestycyjnych. Jest to szkolenie od strony praktycznej, prezentujące specyficzne uwarunkowania decydujące o powodzeniu skutecznej kontroli i audycie przedsięwzięcia bodowlanego oraz przedstawiające , jak audytor powinien postępować w różnych sytuacjach i na kolejnych etapach realizacji kontraktu.

 

Cel szkolenia:

Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę dotyczącą procedur  audytowania i kontroli zagrożeń na etapie : uczestniczenia w przetargach, projektowaniu, realizacji i rozliczenia projektów budowlanych oraz poprzez praktyczne ćwiczenia, zdobędą umiejętność skutecznego  rozpoznawania tych zagrożeń, oraz formułowania wniosków zapobiegających negatywnym skutkom ryzyka , co stanowi podstawowy cel tego szkolenia. Celem praktycznym tego szkolenia jest prezentacja zsynchronizowanego systemu audytowania i kontroli ryzyka uwzględniającego model audytu zapewniający hierarchicznie uporządkowany i drożny przepływ informacji od inwestora, projektanta, poprzez realizatora i grupy nadzorującej do audytora. Istotą tego szkolenia jest kilku etapowy przegląd, zaczynający się od ogólnego spojrzenia na inwestycję budowlaną, w chwili jego rozpoczęcia i przechodzący do wyzwań związanych z oceną zagrożeń i szans powtarzaną cyklicznie w czasie trwania projektu i po jego zakończeniu.

 

Korzyści dla uczestnika:

 • poznanie i zdobycie umiejętności w zakresie wykorzystania praktycznych procedur w praktyce audytowania i  kontroli przygotowania, realizacji
  i rozliczania projektów budowlanych, podstawowej wiedzy dotyczącej zarządzania ryzykiem oraz sygnalnych prawidłowości w dziedzinie skutecznych wniosków o zmiany w Kontrakcie oraz zgłaszania roszczeń,
 • pozyskanie wiedzy dotyczącej wymogów projektowych i eksploatacyjnych budownictwa energooszczędnego oraz systemów typów BMS
 • poznanie na bazie studiów przypadków stosowanych w praktyce rozwiązan audytorskich dotyczących: fazy przed inwestycyjnej, organizacji przebiegu procesu budowlanego , zmian w fazie realizacyjnej oraz rozliczeń końcowych.

 

 

 

Program szkolenia:

 1. Wprowadzenie.
 2. Karta i zakres audytu inwestycji budowlanej.
 3. Audyt dokumentacji projektowej.
 4. Audyt robót budowlanych.
 5. Audyt przebiegu  procesu inwestycji budowlanej.
 6. Zarządzanie ryzykiem budowlanych projektów inwestycyjnych.
 7. Programowanie i harmonogramy audytu
 8. Produkty finalne audytu
 9. Podsumowanie szkolenia.

 

Informacje o prelegencie:

Ukończył studia podyplomowe - Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach gospodarki rynkowej .Długoletni trener biznesu specjalizujący się w zagadnieniach prawa europejskiego, zarządzania projektami i ryzykiem. Posiada dużą wiedzę i praktykę w zakresie bankowości. Autor i współautor pozytywnie rozpatrzonych projektów finansowanych z linii Banku Światowego i Europejskiego Banku Rozbudowy i Rozwoju między innymi: Inkubatora Przedsiębiorczości , Centrum Wiedzy o Biznesie itp.

 

 

Forma szkolenia: prezentacja, wykład , dyskusja , studia przypadków

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: certyfikat

KONTAKT