Szkolenie zamknięte Kategoria: Biznes

Kontrola zarządcza

Kategoria: Biznes

Szkolenie głównie jest skierowane do kontrolerów finansowych oraz pracowników urzędowych.

 

Program szkolenia.

 

1. Proces przeprowadzenia kontroli wg ustawy o kontroli w administracji rządowej.

2. Program kontroli - przykładowa kontrola.

3. Ustalenia stanu faktycznego przykładowej kontroli.

4. Projekt wystąpienia pokontrolnego przykładowej kontroli.

5. Wystąpienie pokontrolne przykładowej kontroli.

 

Informacje o prelegencie.

 

Trener ukończył studia magisterskie w 19836 r. na Uniwersytecie Gdańskim.

Ekspert pracuje zawodowo w kontroli i w audycie od 2002 roku.

Przeprowadził ponad 30 szkoleń warsztatowych dwudniowych z zakresu kontroli w administracji rządowej.

Posiada Zaświadczenie Ministra Finansów o zdanym egzaminie na audytora wewnętrznego.

Przeprowadził kontrole m.in. w:

1. Cantralnym Zarządzie Służby Więziennej w Warszawie.

2. W ramach współpracy z Polskim Instytutem Kontroli Wewnetrznej W Warszawie:

     2.2. Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej w Warszawie.

     2.3. Urząd Wojewódzki w Kielcach

 

Czas trwania szkolenia: szkolenie jednodniowe - 6 godzin dydaktycznych

Forma szkolenia: wykłady, warsztaty

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia

KONTAKT