Szkolenie zamknięte Kategoria: Biznes

Kontrola zarządcza-szanse i bariery

Kategoria: Biznes

Szkolenie jest skierowane do osób, które uczestniczą lub będą uczestniczyć w procesie wdrażania systemu kontroli zarządczej w danej jednostce. Grupą docelową jest więc zarówno kierownictwo, główni księgowi, audytorzy wewnętrzni i kontrolerzy oraz pozostali pracownicy odpowiedzialni za gospodarkę finansową oraz procedury kontrolne w instytucji.

Celem szkolenia jest omówienie wszelkich aspektów dotyczących pojęcia kontroli zarządczej oraz zdobycie wiedzy o tym jak przezwyciężyć określone problemy w organizacji i osiągać zakładane rezultaty.

Ramowy program szkolenia

1. Problemy z terminologią – czyli czym jest, a czym nie jest kontrola zarządcza (znaczenie terminów: „kontrola”, „skuteczność” i „efektywność”, „wiarygodność sprawozdań”).

2. Warunki skutecznego wdrożenia

a) dla kogo ten system – czyli rola kierownika jednostki,

b) skuteczna komunikacja,

c) otwartość na zmiany,

d) przyzwolenie na błąd.

3. Bariery wdrażania – czyli administracja, to nie biznes

a) oddolne wdrażanie systemu,

b) bariery mentalne,

c) lęk, przed nieznanym.

4. Czego dotyczy i na czym polega zarządzanie ryzykiem.

5. Spojrzenie na kontrolę zarządczą ze strony kontroli zewnętrznych (wyniki kontroli NIK).

6. Kontrola zarządcza a inne systemy zarządzania (budżet zadaniowy, zarządzanie jakością).

7. Problemy z oceną, czyli rola audytu wewnętrznego.

 

Informacja o prelegencie

Szkolenie poprowadzi wieloletni pracownik administracji samorządowej, mający w swym doświadczeniu zawodowym pracę na stanowisku sekretarza gminy w gminie wiejskiej oraz bogate doświadczenie w urzędzie dużego miasta – gdzie m. in. przez kilka lat odpowiadał za kontakty prezydenta z radą miejską; doświadczony audytor wewnętrzny, kierował wydziałem organizacyjnym, audytu i kontroli, gospodarowania mieniem; doświadczony trener oraz wykładowca uczelni wyższych Lublina (KUL, UMCS, WSPiA).

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe - 8 godzin dydaktycznych

Forma szkolenia: Wykład, dyskusja, warsztaty

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia

KONTAKT