Szkolenie zamknięte Kategoria: Sektor publiczny

Kontrola zarządcza w jednostce sektora finansów publicznych

Kategoria: Sektor publiczny

Przybliżenie uczestnikom zmian w ustawie o finansach publicznych dotyczących wprowadzenia kontroli zarządczej oraz jej wpływu na funkcjonowanie jednostki, jej wpływ na wzmocnienie kontroli i przejrzystość finansów publicznych. Szkolenie przeznaczone jest dla kierowników jednostek sektora finansów publicznych, oraz pracowników , którzy odpowiedzialni są w jednostce za funkcjonowanie kontroli zarządczej jak i audytorów wewnętrznych i kontrolerów wewnętrznych.

 

Program szkolenia

1. Pojęcie kontroli zarządczej
2. Różnice między kontrolą a audytem, między kontrolą finansową a kontrolą zarządczą.
3. Odpowiedzialność za funkcjonowanie kontroli zarządczej na różnych szczeblach administracji publicznej
4. Standardy kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych.
 a) środowisko wewnętrzne,
 b) cele i zarządzanie ryzykiem,
 c) mechanizmy kontroli,
 d) informacja i komunikacja,
 e) monitorowanie i ocena.
5. Obowiązki w zakresie wyznaczania celów i planowania zadań.
6. Obowiązki w zakresie kontroli zarządczej w jednostkach administracji rządowej,
7. Przygotowanie rocznego planu działalności wg rozporządzenia MF.
8. Zakres i sposób przygotowywania sprawozdania z realizacji rocznego planu działalności.
9. Realizacja rocznego planu działalności - zarządzanie celami jednostki na poszczególnych szczeblach zarządzania jednostką.
10. Roczny plan działalności jednostki a zadania pracowników na poszczególnych stanowiskach pracy.
11. Składanie oświadczenia o stanie kontroli zarządczej w jednostce – źródła zapewnienia.
12. Etapy zarządzania ryzykiem w działalności jednostki organizacyjnej:
 a) wyznaczanie celów i planowanie zadań - WARSZTATY
 b) identyfikacja ryzyka na poziomie strategicznym i operacyjnym - WARSZTATY
 c) identyfikacja zadań jako procesów
 d) identyfikacja ryzyka występującego w poszczególnych zadaniach (procesach) - WARSZTATY,
 e) analiza ryzyka (ich przyczyn i okoliczności oraz prawdopodobieństwa wystąpienia, a także możliwych skutków; hierarchizacja ryzyka) – WARSZTATY,
 f) mapa ryzyka, tolerowany poziom ryzyka ,
 g) reakcja na ryzyko - planowanie metod przeciwdziałania i minimalizacji ryzyka - WARSZTATY,
 h) raportowanie i ocena adekwatności systemu – rola samooceny i audytu wewnętrznego.
13. Samoocena systemu kontroli zarządczej – korzyści i ograniczenia; etapy postępowania.
14. Samoocena kontroli zarządczej dla kierownictwa jednostki - WARSZTATY.
15. Przykładowy zestaw procedur kontroli zarządczej w jednostce.
16. Podsumowanie – najważniejsze decyzje do podjęcia w jednostce.

 

Informacja o prelegencie

Szkolenie poprowadzi wieloletni pracownik administracji samorządowej, mający w swym doświadczeniu zawodowym pracę na stanowisku sekretarza gminy w gminie wiejskiej oraz bogate doświadczenie w urzędzie dużego miasta – gdzie m. in. przez kilka lat odpowiadał za kontakty prezydenta z radą miejską; doświadczony audytor wewnętrzny, kierował wydziałem organizacyjnym, audytu i kontroli, gospodarowania mieniem; doświadczony trener oraz wykładowca uczelni wyższych Lublina (KUL, UMCS, WSPiA).

 

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe – 8 godzin dydaktycznych

Forma szkolenia: Wykład, dyskusja, warsztaty

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia

KONTAKT