Szkolenie zamknięte Kategoria: Biznes

Kontrola zarządcza w praktyce szkoły

Kategoria: Biznes

Szkolenie skierowane jest do kadry zarządzającej placówkami oświaty, podległymi sektorowi finansów publicznych. Na szkoleniu będą poruszane praktyczne aspekty kontroli zarządczej w świetle nowych uregulowań prawnych.

 

Program szkolenia   

I. Standardy kontroli zarządczej 

To ważne wskazówki które wytyczają dyrektorom kierunki w budowaniu systemu kontroli zarządczej w swojej szkole.  Odpowiedni podział obowiązków oraz właściwe kompetencje pracowników mają zasadniczy wpływ na jakość i skuteczność realizowanych przez szkołę zadań.

Słuchacze zapoznają się z obowiązującymi standardami kontroli zarządczej. Szczegółowo zostanie omówiony przykład struktury organizacyjnej

II. Kontrola zarządcza w szkole

Jak wynika z przepisów dyrektor jest odpowiedzialny za funkcjonowanie I-go poziomu kontroli zarządczej w kierowanej przez niego szkole lub placówce.

Słuchacze zapoznają się z zakresem odpowiedzialności dyrektora szkoły, omówione zostaną przykładowe obszary podlegające kontroli zarządczej oraz skutki niedopełnienia obowiązku ustawowego

III. Kontrola zarządcza a system motywacyjny w szkole

Wyniki kontroli zarządczej mogą stanowić podstawę do podejmowania przez dyrektora szkoły ważnych decyzji w obszarze spraw pracowniczych, np.  stosowania systemu wyróżnień (premie, dodatki), przeszeregowania pracowników, czy redukcji etatów.

Słuchacze zapoznają się praktycznymi aspektami stosowania kontroli zarządczej w szkole na przykładzie zarządzania zasobami ludzkimi

IV. Jakie najważniejsze instrukcje należy wprowadzić w życie szkoły

Często bywa tak, że wprowadzanie w życie szkoły nowych regulaminów kojarzone jest z nadmierną biurokracją, niepotrzebnymi kosztami i brakiem wiary w powodzenie wdrożenia. Jednak tylko od nas samych zależy proces wdrożeniowy oraz jak szybko i łatwo możemy wykorzystać już istniejące narzędzia i dokumenty.

Słuchacze dowiedzą się, jak zaadoptować istniejącą w szkole dokumentację do potrzeb kontroli zarządczej oraz jak opracować skuteczny plan i harmonogram kontroli zarządczej.

V. Dyskusja podsumowująca.

 

Informacja o prelegencie

Szkolenie poprowadzi doświadczony trener, wieloletni dyrektor zarządzający firmy szkoleniowej, wykładowca Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Wyższej Szkoły Komunikacji Społecznej w Gdyni. Ukończyła studia magisterskie na kierunku zarządzanie i marketing, ze specjalnością: zarządzanie zasobami ludzkimi. Posiada certyfikat audytora systemów zarządzania jakością, wiele ukończonych kursów i szkoleń z zakresu m.in. finansowania budżetowego, kontroli zarządczej, zarządzania własnością intelektualną, należy do grona opiniodawców nowych ustaw. Swoją wiedzę, doświadczenie i entuzjazm wykorzystuje jako trener w prowadzeniu szkoleń nakierowanych na praktyczne aspekty z zakresu nowoczesnych metod zarządzania firmą, w tym m.in. dotyczących: strategii zarządzania poprzez cele, skutecznej organizacji pracy, marketingu wewnętrznego, minimalizacji kosztów, LM, zarządzania przez jakość, psychologii w zarządzaniu oraz kontroli zarządczej. Dzięki aktywnym formom szkoleniowym i stosowanym w nich metodom łączenia teorii z praktyką, jako trener, jest bardzo wysoko oceniana przez uczestników szkoleń za wiedzę, doświadczenie oraz za nowatorsko prowadzone warsztaty szkoleniowe.

 

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe - 4/5 godzin dydaktycznych

Forma szkolenia: Wykład, ćwiczenia i dyskusja

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia

KONTAKT