Szkolenie zamknięte Kategoria: Rozwój osobisty

Kreatywne rozwiązywanie problemów - metody i techniki przydatne w zagadnieniach biznesowych

Kategoria: Rozwój osobisty

Szkolenie skierowane jest zarówno do menagerów, specjalistów, pracowników jaki i wszystkich osób, które są zainteresowane rozwojem własnej kreatywności i pomysłowości. Celem szkolenia jest m.in.:
• Rozwój umiejętności kreatywnego myślenia;
• Rozwój umiejętności znoszenia barier, blokujących twórcze myślenie;
• Nauka niekonwencjonalnego rozwiązywania problemów w biznesie;
• Trening przełamywania schematów;
• Nauka właściwego wykorzystania potencjału grupy;
• Poznanie zasad właściwego formułowania problemów;
• Odkrycie potencjału kreatywnego tkwiącego w każdym uczestniku;
• Poznanie i właściwe stosowanie technik i metod podejmowania właściwych decyzji w biznesie.

Program szkolenia (do uzgodnienia)
Program szkolenia zostanie uszczegółowiony po przeprowadzeniu dokładnej analizy potrzeb szkoleniowych uczestników.
1. Kreatywność w biznesie – ogólnie
a) Wyjaśnienie zagadnienia
b) Pojęcie kreatywności w biznesie
c) Teorie rozwoju kreatywności
d) Bariery i zagrożenia dla kreatywności w organizacjach
2. Kreatywność w zespole
a) Tworzenie kreatywnego zespołu
b) Jak inicjuje się kreatywność w zespole
c) Warunki sprzyjające twórczej współpracy
3. Metody rozwiązywania „problemów”, czyli kreatywność w praktyce
a) Fakty – metody – problemy -> cel
- 6 pytań w ujęciu celu
- Podział metod twórczego myślenia na grypy
- Wybrane zasady sprzeczności
- „Domowe” sposoby alternatywnych rozwiązań
4. Ćwiczenia z kreatywnego rozwiązywania problemów z zastosowaniem zdobytej wiedzy
a) Praca w zespole
b) Przydział ról
5. Ćwiczenie z odkrywania indywidualnego potencjału kreatywnego

Informacja o prelegencie
Szkolenie poprowadzi certyfikowany Trener Biznesu oraz Konsultant Biznesowy MŚP, specjalizujący się w szkoleniach ze wszystkich umiejętności miękkich, przede wszystkim ze sprzedaży i zarządzania- szeroko pojętego oraz rynku pracy. Współpracuje również przy realizacji "Akademii Trenera", gdzie szkoli przyszłych trenerów biznesu. Posiada bogate praktyczne doświadczenie zawodowe w różnych branżach i stanowiskach, w kraju i za granicą.


Czas trwania:
 
Szkolenie jednodniowe - 8 godzin zegarowych

Forma szkolenia: Konwersatorium z prezentacją multimedialną oraz z elementami praktycznych warsztatów w grupach roboczych, ćwiczenia pobudzające, wykład, rozmowy z uczestnikami, dyskusje w grupach, burza mózgów, ćwiczenia, analiza wypowiedzi uczestników

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia

KONTAKT