Aktualności

Cel szkolenia : Absolwenci kursu potrafią samodzielnie uporządkować dokumentacje , sporządzić i zweryfikować spisy, prawidłowo przeprowadzić brakowanie akt , przekazać Akta do Archiwum Państwowego, przejąć akta i zaktualizować ewidencje. Ponadto znają normy i standardy postępowania z dokumentacją techniczną, elektoniczną , aktową, finansowo-księgową, potrafią stosować się do zasad ochrony danych osobowych zgodnie z RODO i umieją ropoznawać przynależność zespołową akt , prawidłowo je zakwalifikować i zakwalifikować według JRWA.

 

 

Część teoretyczna:

1. Przepisy:

 • Ustawy,
 • Rozporządzenia,
 •  Przepisy kadrowe , finansowo-księgowe, unijne, techniczne

2. Instrukcja Kancelaryjna

 • Obieg dokumentów,
 • Rejestracja w spisie spraw w komórce ,
 • Rejestracja w spisie spraw w teczce rzeczowej (pokazanie przykładów),
 • Znakowanie spraw (pokazanie przykładów)
 • Krótkie omówienie JRWA

3. Rok pracy archiwum:

 •  przekazanie akt do archiwum zakładowego , skarbnicy (tabela) elementy opisu teczki aktowej ,
 •  brakowanie - sporządzenie spisów, wniosków, oświadczeń i harmonogramu, sporządzenie obmiaru
 •  przejmowanie akt do archiwum zakładowego / składnicy akt ułożenie na regale, kopie, ilość spisów
 •  aktualizacja w archiwum (przykład)
 •  standard sporządzania spisów

 

      4. Standard technicznego sporządzania spisów i wniosków.

      5. Baza wiedzy - adresy stron internetowych wraz z omówieniem.

 

Część praktyczna :

1. Ćwiczenia praktyczne.

2. Egzamin teoretyczny.

3. Zajęcia praktyczne.

 

Kwalifikacje ukończenia kursu: certyfikat

czas trwania kursu: 3 dni ( 14h dydaktycznych zajęć teoretycznych oraz 18h dydaktycznych zajęć praktycznych)

 

Informacje o prelegencie:

Dyplomowany archiwista , specjalizacja : Archiwistyka i Zarządzanie Dokumentacją Współczesną. Trener posiadający doświadczenie w charakterze archiwisty oraz w kierowaniu projektami archiwizacji dokumentacji , systemów teleinformatycznych i prawa archiwalnego dla wielu instytucji państwowych , samorządowych i firm prywatnych

 

Kim jesteśmy?

Nasz zespół to ludzie pełni pasji i zaangażowania, których głównym celem jest zagwarantowanie najwyższej jakości świadczonych usług.

Specjalizujemy się w profesjonalnej organizacji szkoleń i konferencji na terenie całego kraju. Dodatkowo świadczymy usługi doradczo-consultingowe.

 

Każdy projekt jest starannie przygotowywany pod kątem specyfiki branży i potrzeb indywidualnych naszych Klientów. Bazując na zmieniających się trendach rynkowych, doświadczeniu i wiedzy naszych Partnerów i pracowników staramy się podnosić jakość naszych usług oraz rozszerzać ofertę tak aby optymalnie zadowolić naszych Klientów.

 

 

W latach 2015-2017 zostaliśmy Laureatem “Godła Firma Szkoleniowa”

Zaufali nam

ADEPT Spółka Cywilna

 ul. Zacna 26

80-283 Gdańsk

adept@adept.pl

 +48 58 341 32 04

 

 NIP 9571048507            Nr konta mBank 65 1140 2017 0000 4702 1233 6568

 

KONTAKT