Szkolenie zamknięte Kategoria: Biznes

Kurs języka angielskiego dla kandydatów na tłumacza przysięgłego

Kategoria: Biznes

Szkolenie jest skierowane do osób przygotowujących się do egzaminu państwowego na tłumacza przysięgłego języka angielskiego. Celem szkolenia jest przygotowanie do swobodnego tłumaczenia postanowień, wyroków, odpowiedzi na pozew, pouczeń, zaświadczeń, aktów notarialnych, umów o pracę, umów handlowych, dokumentów spółek prawa handlowego. Rozwikłanie trudności napotykanych przy ich sporządzaniu.

Ramowy program szkolenia

1. Omówienie Ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego,

2. Warunki przystąpienia i przebieg egzaminu,  - ćwiczenia praktyczne w oparciu o prawdziwe dokumenty oraz autentyczne przykłady tekstów stosowanych na egzaminie. Zasady tworzenia dokumentu.

3. Warsztat tłumacza przysięgłego.

4. Analiza i umiejętność zrozumienia prawniczego języka angielskiego.

5. Apostille, KW, KRS, EDG.

 

Informacja o prelegencie

Od prawie 10 lat współpracuje z wieloma kancelariami prawniczymi oraz firmami międzynarodowymi w zakresie prowadzenia specjalistycznych kursów języka angielskiego prawniczego. Przez ponad 5 lat pracowała w kancelarii prawnej. Obecnie pracuje w Grupie LOTOS S.A. na stanowisku specjalisty do spraw umów.  Ekspert i doradca kancelarii prawniczych w zakresie tłumaczenia i sporządzania umów w języku angielskim.

Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego oraz Akademię Marynarki Wojennej w Gdyni uzyskując tytuł magistra stosunków międzynarodowych. Absolwentka Szkoły Prawa Amerykańskiego na Uniwersytecie Gdańskim we współpracy z Chicago-Kent College of Law oraz University of Gdańsk Polish and International Legal Studies Programme. Współautor książki pt. „Europa przedsiębiorców”.

Czas trwania: Szkolenie dwudniowe - 16 godzin dydaktycznych

Forma szkolenia: Wykład, prezentacje, warsztaty, próbny egzamin

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia

KONTAKT