Szkolenie zamknięte Kategoria: Biznes

Lean Manufacturing

Kategoria: Biznes

Szkolenie jest skierowane do osób odpowiedzialnych za organizację produkcji, aktywności logistycznych, oraz za realizację polityki jakości przedsiębiorstw. Uczestnicy zapoznają się z najbardziej efektywnymi współcześnie narzędziami i technikami zarządzania przedsiębiorstwem, oraz przećwiczą nabytą wiedzę w praktyce.  

Program szkolenia
Dzień pierwszy:
1. Historia i geneza Lean Manufacturing
2. Definicja Lean Manufacturing i pokazanie różnic pomiędzy zarządzaniem Lean a tradycyjnym (funkcjonalnym)
3. Podstawowe pojęcia Lean Manufacturing – omówienie słowniczka pojęć
4. Narzędzia i techniki Lean Manufacturing:
• Komórkowa organizacja aktywności firmy 
• Kaizen, czyli ciągłe doskonalenie 
• Just In Time 
• Redukcja strat/odpadów (muda) 
• Standaryzacja 
• TPM (Total Productive Maintenance)
• VSM (mapowanie strumienia wartości)
5. Omówienie pozostałych narzędzi Lean Manufacturing:
• 5 S
• SMED
• Poka Yoke
• Kanban
• Six Sigma
6. Warsztaty

Dzień drugi:
1. Przewodnik wprowadzania narzędzi Lean Manufacturing w przemyśle.
2. Wprowadzenie do zarządzania łańcuchem dostaw:
• Rola integracji w łańcuchu dostaw: z klientami, z dostawcami
• Różnice w wykorzystaniu Lean Manufacturing pomiędzy dyskretnymi i ciągłymi systemami wytwarzania
3. Analiza case studies – warsztaty 

Informacja o prelegencie
Szkolenie poprowadzi praktyk zarządzania produkcją, trener. Przez wiele lat związany z branżą produkcji wód mineralnych: samodzielny specjalista w Nałęczowianka Sp. z o.o., dyrektor generalny i dyrektor zakładu w Nałęczów Zdrój Sp. z o.o. (producent wody Cisowianka). Zajmował się w nich zarządzaniem przedsiębiorstwem, wdrażaniem systemów zarządzania procesami produkcyjnymi, zarządzaniem łańcuchem dostaw, wdrażaniem nowych technologii produkcji, wdrażaniem systemów jakościowych. Dzięki swojemu doświadczeniu prowadzi zajęcia oparte na ćwiczeniach, dzięki czemu uczestnicy mogą nowo nabytą wiedzę sprawdzić w praktyce.

Czas trwania: Szkolenie dwudniowe - 16 godzin dydaktycznych

Forma szkolenia: Wykład, ćwiczenia, case studies, konsultacje indywidualne

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia

KONTAKT