Szkolenie zamknięte Kategoria: Biznes

Leasing jako narzędzie finansowania środków trwałych w przedsiębiorstwie

Kategoria: Biznes

Szkolenie jest skierowane do przedsiębiorców – właścicieli firm, pracowników działu zakupów, służb księgowych.

Celem szkolenia jest poznanie i praktyczna umiejętność stosowania leasingu jako narzędzia alternatywnego do np. kredytu bankowego czy zakupu gotówkowego.  Po zakończeniu szkolenia uczestnicy posiadają umiejętność wyboru formy leasingu, świadomie wybierając rodzaj umowy, stosownie do potrzeb firmy.

Ramowy program szkolenia

1. Leasing – definicje ogólne, zasady

• Rodzaje leasingu

• Leasing a wynajem, leasing a dzierżawa

• Główne przepisy dotyczące leasingu

2. Koszty leasingu:

• Koszty bezpośrednie różnych rodzajów leasingu

• Podatki a leasing : podatek dochodowy , podatek VAT

• Inne koszty – np. dodatkowe opłaty, prowizje, ubezpieczenia, zabezpieczenia, etc.

3. Umowa leasingu

• Najważniejsze zapisy umów

• Niedopuszczalne klauzule

• Wypowiedzenie umowy

4. Leasing zwrotny

• Korzyści  dla leasingobiorcy

5. Leasing nieruchomości – jako narzędzie do pozyskania środków finansowych na inne inwestycje

• Nabywanie nowych nieruchomości za pomocą leasingu

• Sprzedaż własnych obiektów i przejęcie ich w leasing

6. Analiza ofert firm leasingowych

• Co to znaczy suma opłat

• Różnice w ofertach

 

Informacja o prelegencie

Szkolenie poprowadzi doświadczony trener, posiadający 15 letnie doświadczenie w sprzedaży usług finansowych (bankowość, leasing, ubezpieczenia, fundusze UE). Zdobywał doświadczenie w zarządzaniu sprzedażą i kierowaniu zespołami handlowców produktów finansowych. Pracował w banku i firmach leasingowych m.in. jako ekspert kredytowy, Koordynator Sprzedaży oraz Menadżer ds. Szkoleń.

Od 10 lat prowadzi szkolenia i coaching z zakresu technik sprzedaży, negocjacji handlowych, profesjonalnej obsługi klienta, komunikacji interpersonalnej, budowania zespołu i zarządzania czasem oraz szkolenia wdrażające nowe produkty bankowe i ubezpieczeniowe.

Ukończył szkolenie „Train the trainer”. Zajmuje się opracowaniem dokumentacji kredytowej dla klientów oraz danych do wniosków o pozyskanie dotacji dla przedsiębiorców. Akredytowany trener i konsultant przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości i Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach w programach Phare 2000 i Phare 2001 „Rozwój Zasobów Ludzkich”.

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe - 8 godzin dydaktycznych

Forma szkolenia: Wykład, ćwiczenia, case studies

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia

KONTAKT