Szkolenie zamknięte Kategoria: Biznes

Lojalność pracownicza czyli jak zatrzymać najlepszych w firmie

Kategoria: Biznes

Uczestnicy szkolenia będą mogli rozpoznać lojalnych pracowników w swojej organizacji oraz możliwości jak dalej ich motywować, aby ich zaangażowanie było na najwyższym poziomie. Uczestnicy dowiedzą się co faktycznie powoduje zadowolenie z pracy, wśród  załogi a co natomiast frustrację. Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do menedżerów średniego i wyższego szczebla, kierujących zespołami pracowniczymi.

 

Program szkolenia

1. Główne przyczyny odchodzenia pracowników z organizacji.

2. Czy można przewidzieć odejście z firmy kluczowych pracowników?

3. Czynniki po stronie organizacji, pozwalające zatrzymać pracowników w firmie.

4. Po czym rozpoznać lojalnych pracowników a po czym, tych którzy planują rozstać się z organizacją?

5. W jaki sposób bezpośredni przełożony może zapobiec składaniu wypowiedzeń wśród swych podwładnych?

6. Badania satysfakcji pracowników w firmie jedną z metod diagnozowania co dzieje się w organizacji.

7. Kiedy pieniądze tracą zdolność zatrzymania pracownika w firmie?

8. Wpływ osobowości przełożonego na lojalność podległych mu ludzi.

9. Rola komunikacji firmowej w kształtowaniu postaw pracowniczych.

10. Różnice w postrzeganiu lojalności przez szefów i pracowników.

11. Czy ma sens przygotowywanie indywidualnych programów lojalnościowych ?

12. Autoanaliza SWOT, czyli co ja jako menedżer mogę zrobić aby zapobiec odchodzeniu z firmy najlepszych pracowników?

 

Informacja o prelegencie

Szkolenie poprowadzi doświadczony trener, doradca, coach, absolwenta Uniwersytetu Warszawskiego (Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, kierunek Polityka Społeczna) oraz studiów podyplomowych na SGH z Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Posiada bogate doświadczenie w zakresie zarządzania grupami pracowniczymi oraz ponad 6 letnie doświadczenie w pracy menadżera. Specjalista z zakresu zasad  organizacji pracy i  bezpośredniej pracy z personelem oraz organizacja pracy podległego zespołu. Posiada wysokie kompetencje interpersonalne oraz organizacyjne.

 

Czas trwania: Szkolenie dwudniowe – 16 godzin dydaktycznych

Forma szkolenia: Szkolenie prowadzone jest w formie interaktywnego warsztatu, gdzie uczestnicy biorą udział w ćwiczeniach grupowych i indywidualnych oraz swobodnych wypowiedziach na forum

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia

KONTAKT