Szkolenie zamknięte Kategoria: Biznes

Luka finansowa w projektach realizowanych w ramach RPO na lata 2014-2020

Kategoria: Biznes

Departament Polityki Regionalnej zaprasza na bezpłatne szkolenia pt. „Szkolenia z luki finansowej w projektach realizowanych w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020".

 

Szkolenie jest skierowane do beneficjentów RPO WŁ na lata 2014-2020.

 

 Program szkolenia

  • Wybrane obowiązki beneficjenta wynikające z rozporządzeń unijnych oraz umowy o dofinansowanie w perspektywie 2014-2020.
  • Pomoc publiczna vs trwałość vs dochodowość – na co szczególnie zwracać uwagę?
  • Projekty generujące dochód w rozumieniu art. 61 rozp. 1303 a pomoc publiczna w rozumieniu art. 107 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.
  • Luka finansowa - określenie poziomu dofinansowania projektu, w tym metodologia wyliczenia luki finansowej.

 

Informacja o prelegencie:

Prowadzącym będzie Michał Rutkowski - Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze i Polityczne oraz Polsko-Francuskego Programu Studiów Europejskich - kierunek Unia Europejska. Członek Zarządu Krajowego Polskiego Stowarzyszenia Ekspertów i Asesorów Funduszy Unii Europejskiej (www.ekspertue.pl). Do października 2006 był pełnomocnikiem zarządu i dyrektorem wykonawczym Fundacji Edukacji Ekonomicznej. Pełnił również funkcję Koordynatora Krajowego Systemu Przygotowań do Funduszy Strukturalnych (KSP). W latach 2001-2003 zarządzał dotacją Banku Światowego dla Ministerstwa Finansów na stworzenie w Polsce systemu monitoringu i ewaluacji funduszy Unii Europejskiej po akcesji. Uczestniczy/ł w pracach licznych grup roboczych i zespołów zadaniowych, m.in. Mazowieckiego Komitetu Monitorującego Kontrakt Wojewódzki, Międzyresortowego Zespołu do przygotowania Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013, Zespołu ds. monitoringu i ewaluacji programów i projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej i innych funduszy pomocowych, Grupy Roboczej ds. Funduszy Strukturalnych przy Związku Banków Polskich, Bankowej Grupy Roboczej ds. Funduszy Strukturalnych przy Ministerstwie Gospodarki i Pracy, Bankowej Grupy Roboczej ds. Funduszy Strukturalnych przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

 

Termin i miejsce szkolenia:

1. 7 listopada 2018 r. w godz. 8:30-16:30, sala konferencyjna na XVII piętrze wieżowca przy ul. Traugutta 21/23 w Łodzi

2. 8 listopada 2018 r. w godz. 8:30-16:30, sala konferencyjna na XVII piętrze wieżowca przy ul. Traugutta 21/23 w Łodzi

 

Na szkolenia zapisać mogą się również osoby będące potencjalnymi beneficjentami.

 

https://rpo.lodzkie.pl/szkolenia-fe/item/2988-zapraszamy-na-bezplatne-szkolenia-pt-luka-finansowa-w-projektach-realizowanych-w-ramach-rpo-wl-na-lata-2014-2020

 

Zgłoszenia przyjmujemy do 31 października  br. do godz. 12:00. lub do wyczerpania limitu miejsc. Liczba  miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Do osób zakwalifikowanych na szkolenie prześlemy maila potwierdzającego.

KONTAKT