Szkolenie zamknięte Kategoria: Biznes

Marketing dla farmaceutów

Kategoria: Biznes

Dzięki szkoleniu uczestnicy zdobędą wiedzę i umiejętności na temat marketingu w sektorze farmaceutycznym. Dzięki nim, będą mogli swobodnie stosować narzędzia marketingu w praktyce. Ponadto, dowiedzą się o specyfice działań marketingowych dla różnych produktów i usług.


Cele szkolenia:

 • Określenie obecnego i przyszłego miejsca apteki na rynku
 • Określenie funkcji marketingu
 • Organizacja marketingu
 • Poznanie podstawowych reguł i metod zarządzania marketingowego
 • Nabycie umiejętności tworzenia strategii marketingowej
 • Nabycie umiejętności tworzenia planu marketingowego oraz poznanie narzędzi marketingowych


Ramowy program szkolenia

1. Marketing a prawo farmaceutyczne.

2. Czym jest marketing na rynku aptecznym.

 • Grupy docelowa, czyli do kogo kierujemy nasze działania (rodzaje grup docelowych, jak wybrać, analiza).
 • Analiza składników marketing mix (jak je zastosować w praktyce).
 • Komunikacja marketingowa – jak będzie przebiegać (komunikat marketingowy – sposoby tworzenia).
 • Strategie marketingowe – rodzaje. Które sprawdzą się w sektorze usług medycznych.
3. Wizerunek apteki – co się na niego składa i jak go skutecznie kreować?
4. Plan marketingowy.
 • Elementy planu marketingowego.
 • Jak stworzyć właściwy (analiza przykładów, tworzenie własnych).
5. Analiza firmy i jej otoczenia.
 • Analiza otoczenia.
 • Ocena wewnętrznej sytuacji firmy.
 • Analiza SWOT.
6. Narzędzia marketingu w aptece.
7. Produkt i cena na rynku.
 • Potrzeby człowieka.
 • Planowanie strategiczne dotyczące produktu.
 • Nowy produkt – koncepcje, rozwój, wprowadzenie na rynek.
 • Cykl życia produktu.
 • Profile segmentów usług w sektorze medycznym i ich charakterystyka.
 • Strategie cen – ceny podstawowe a ceny zróżnicowane.
8. Promocja i dystrybucja na rynku.
 • Efektywna promocja sprzedaży.
 • Marka.
 • Przekaz reklamowy.
 • Planowanie kampanii promocyjnej – reklama.
 • Promocja sprzedaży.
 • Marketing bezpośredni.
 • PR.
 • Budżet promocji.
 • Dystrybucja (wybór optymalnego kanału dystrybucji).
 • Marketing relacji w sektorze medycznym.
9. Pułapki marketingu farmaceutycznego – jaki ich unikać?


  Informacja o prelegencie
 Specjalistka ds. public relations, copywriter, dziennikarka, trener. Absolwentka filologii polskiej. Zajmuje się szeroko pojętą komunikacją oraz PR. Kreowała wizerunek wielu firm, organizacji i osób prywatnych (polityków). Od 2007 roku prowadzi szkolenia ze sprzedaży, reklamy, marketingu, marketingu politycznego i public relations. Jej warsztaty to przede wszystkim zajęcia praktyczne, dzięki czemu uczestnicy mają okazję wykorzystać nowo nabytą wiedzę w praktyce. Prowadzi szkolenia zarówno w języku polskim, jak i angielskim. Współpracowała m.in. z:  Ministerstwem Obrony Narodowej, Consultor Sp. z o.o., Mar-Med Polska Sp. z o.o., Glob Sp. z o.o., Avon Cosmetics Sp. z o.o., Kraft Sp. z o.o. czy Johnson&Johnson Poland Sp. z o.o..

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe - 8 godzin dydaktycznych

Forma szkolenia: Wykład – konsultacje, warsztaty, case studies 

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia

KONTAKT