Szkolenie zamknięte Kategoria: Biznes

Marketing polityczny - Jak wygrać wybory samorządowe ?

Kategoria: Biznes

Szkolenie adresowane jest do samorządowców, którzy planują start w wyborach, radnych, którzy planują poprawić swój wynik, partii politycznych, reprezentantów organizacji, którzy już wiedzą, że będą członkami komitetów wyborczych oraz organizacji społecznych, które planują wystawienie własnych list wyborczych lub delegowanie na nie swoich reprezentantów.

W 2010 roku dziennikarze TVN wyszukali dwóch ekspertów od marketingu politycznego i zadali im pytanie: Czy można przygotować kampanię wyborczą w dwa miesiące? Nasz trener odpowiedział wówczas, że można, ale jest to bardzo trudne i wymaga dużych nakładów pracy – podporządkowania swojego życia wyłącznie wyborom.

Niewielu przyszłych kandydatów może to zrobić m.in. z powodu pracy zawodowej i życia rodzinnego. Dlatego już teraz przygotowaliśmy program, który pozwoli przyszłym burmistrzom, wójtom, starostom i radnym opracować plan kampanii i strukturę sztabu, wykreować od podstaw lub poprawić wizerunek, dobrać i przygotować narzędzia kampanii, ustalić zasoby potrzebne do realizacji projektu i ostatecznie wygrać wybory.            


Ramowy program szkolenia

Do szkolenia używane są:

- kamera

- materiały z poprzednich kampanii wyborczych

- prezentacja multimedialna z wykorzystaniem autorskiej sesji zdjęciowej na temat mowy ciała i systemu komunikacji z wyborcami

 

UWAGA:

Uczestnicy szkolenia, którzy byli samorządowcami w poprzedniej kadencji, proszeni są o zebranie swoich materiałów i przesłanie ich w formie elektronicznej do trenera na 7 dni przed szkoleniem.

 

 

1) Zamiast definicji marketingu politycznego, zaczniemy od analizy wizerunku i już istniejącego systemu komunikacji z wyborcami. Potem dokonamy analizy SWOT kandydata. Na tej bazie stworzymy „plan lotu”.

2) Budowa przyszłego sztabu i pozyskanie współpracowników do kampanii.

3) Marketing polityczny poprzedzający kampanię wyborczą – techniki budowaniu poparcia społecznego, czyli jak wygrać wybory przed wyborami.

4) Budowa skutecznej strategii marketingu wyborczego, w tym przygotowywanie i przeprowadzenie badań wyborczych.

5) Dobór techniki do stworzenia odpowiedniego obrazu kandydata wśród jego elektoratu przed wyborami.

6) Kampania wyborcza – skuteczne techniki wygrania wyborów.

7) Jak zdobyć maksymalną ilości głosów przy jak najmniejszym zużyciu środków?

8) Profesjonalne przygotowanie drukowanych materiałów wyborczych, od ulotki do bilbordu.

9) Internet jako forma komunikacji z wyborcami i inne niż tradycyjne materiały wyborcze.

10) Przygotowanie spotu wyborczego.

11) Media relations podczas wyborów. Jak wypowiadać się w telewizji i radio.

12) Zarządzanie sytuacją kryzysową w trakcie trwania kampanii wyborczej


Informacja o prelegencie

Rozpoczął swoją przygodę z marketingiem politycznym od roznoszenia ulotek jako licealista w czasie kampanii wyborczej Tadeusza Mazowieckiego. W 2006 i 2007 roku organizował i kierował Biurem Prasowym byłego Marszałka Sejmu – Pana Marka Borowskiego. W ostatniej kampanii w 2010 roku doradzał samorządowcom jak wygrać wybory. Poznał więc organizację kampanii od podszewki – od roznoszenia ulotek do kierowania sztabem wyborczym. Był wiceburmistrzem Dzielnicy Ochota w Warszawie. Trzykrotnie wygrał wybory samorządowe na radnego, uzyskując najwyższe poparcie społeczne w swoich okręgach wyborczych, nigdy nie startując z pierwszego miejsca. Był też radnym największej JST w Polsce – ponad milionowej Gminy Warszawa Centrum. Założyciel Warszawskiej Grupy Doradców PR i organizator Plebiscytu „Urząd Przyjazny Mediom i Społeczeństwu”

 

W 2013 roku zrealizował ponad 100 szkoleń dla samorządów różnego szczebla. Szkolił radnych, burmistrzów, wójtów, starostów i prezydentów z wystąpień publicznych, budowania systemu PR, kreowania wizerunku i autoprezentacji.

 

Wykładowca „Autoprezentacji i wystąpień publicznych” w Studium Podyplomowym oraz „Komunikacji społecznej” i „Komunikacji w polityce” na kierunku Dziennikarstwo i PR w Wyższej Szkole Handlowej w Radomiu. Wykładowca „Komunikacji społecznej” w WSBiO i WSFiZ w Warszawie. W 2012 roku przeprowadził badania na temat wiarygodności osoby wykonującej prezentacje i osoby przemawiającej. W badaniach sprawdzał różnice w postrzeganiu elementów komunikacji werbalnej i niewerbalnej przez Polaków. Komentuje mowę ciała i komunikację społeczną dla TVN „Fakty”, Polskiego Radio i dziennika.pl. Ma na koncie kilka tysięcy wystąpień publicznych.

Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW i stypendysta Uniwersytetu Humboldta w Berlinie. Były doktorant w Katedrze Zarządzania WSPiZ im. Leona Koźmińskiego. Absolwent Krajowego Centrum Edukacji Europejskiej oraz Studium Stosunków Międzynarodowych IPB. Ukończył Szkołę Liderów Społecznych i Politycznych Fundacji Schumana.


Czas trwania: Szkolenie jednodniowe - 8 godzin dydaktycznych

Forma szkolenia: Wykład, prezentacja, ćwiczenia.

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia

KONTAKT