Szkolenie zamknięte Kategoria: Biznes

Marketing usług medycznych

Kategoria: Biznes

Dzięki szkoleniu uczestnicy zdobędą wiedzę i umiejętności na temat marketingu w sektorze medycznym. Dzięki nim, będą mogli swobodnie stosować narzędzia marketingu w praktyce. Ponadto, dowiedzą się o specyfice działań marketingowych dla różnych produktów i usług.  

Cele szkolenia:

 • Określenie obecnego i przyszłego miejsca placówki na rynku
 • Określenie funkcji marketingu
 • Organizacja marketingu
 • Poznanie podstawowych reguł i metod zarządzania marketingowego
 • Nabycie umiejętności tworzenia strategii marketingowej
 • Nabycie umiejętności tworzenia planu marketingowego


Ramowy program szkolenia 

1. Czym jest marketing w sektorze medycznym:

 • Grupy docelowe, czyli do kogo kierujemy nasze działania (rodzaje grup docelowych, jak wybrać, analiza)
 • Analiza składników marketing mix (jak je zastosować w praktyce)
 • Komunikacja marketingowa – jak będzie przebiegać (komunikat marketingowy – sposoby tworzenia)
 • Strategie marketingowe – rodzaje. Które sprawdzą się w sektorze usług medycznych.
2. Wizerunek placówki medycznej – co się na niego składa i jak go skutecznie kreować?
3. Plan marketingowy:
 • Elementy planu marketingowego
 • Jak stworzyć właściwy (analiza przykładów, tworzenie własnych)
4. Analiza firmy i jej otoczenia:
 • jak przeprowadzić analizę sytuacyjną firmy
 • analiza otoczenia
 • ocena wewnętrznej sytuacji firmy
 • analiza SWOT
 • tworzenie własnej analizy firmy
5. Narzędzia marketingu w sektorze medycznym – usługa medyczna jako produkt.
6. Produkt i cena na rynku:
 • potrzeby człowieka
 • kształtowanie programu asortymentowego
 • planowanie strategiczne dotyczące produktu
 • nowy produkt – koncepcje, rozwój, wprowadzenie na rynek
 • cykl życia produktu
 • profile segmentów usług w sektorze medycznym i ich charakterystyka
 • strategie cen – ceny podstawowe a ceny zróżnicowane
7. Promocja i dystrybucja na rynku:
 • efektywna promocja sprzedaży
 • marka
 • przekaz reklamowy
 • planowanie kampanii promocyjnej – reklama
 • promocja sprzedaży
 • marketing bezpośredni
 • PR
 • budżet promocji
 • dystrybucja (wybór optymalnego kanału dystrybucji)
 • marketing relacji w sektorze medycznym
8. Pułapki marketingu usług medycznych – jaki ich unikać?
 

  Informacja o prelegencie
 Specjalistka ds. public relations, copywriter, dziennikarka, trener. Absolwentka filologii polskiej. Zajmuje się szeroko pojętą komunikacją oraz PR. Kreowała wizerunek wielu firm, organizacji i osób prywatnych (polityków). Od 2007 roku prowadzi szkolenia ze sprzedaży, reklamy, marketingu, marketingu politycznego i public relations. Jej warsztaty to przede wszystkim zajęcia praktyczne, dzięki czemu uczestnicy mają okazję wykorzystać nowo nabytą wiedzę w praktyce. Prowadzi szkolenia zarówno w języku polskim, jak i angielskim. Współpracowała m.in. z:  Ministerstwem Obrony Narodowej, Consultor Sp. z o.o., Mar-Med Polska Sp. z o.o., Glob Sp. z o.o., Avon Cosmetics Sp. z o.o., Kraft Sp. z o.o. czy Johnson&Johnson Poland Sp. z o.o..

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe - 8 godzin dydaktycznych

Forma szkolenia: Wykład – konsultacje, warsztaty, case studies 

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia

KONTAKT