Szkolenie zamknięte Kategoria: Biznes

Marketing w pigułce

Kategoria: Biznes

Celem szkolenia jest m.in. przybliżenie uczestnikom podstawowych informacji z dziedziny marketingu. Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób, które są zainteresowane tematyką marketingu.

Program szkolenia
1. Cały zakres materiału z marketingu:
• Marketing mix
• Produkt (definicja produktu, dostosowania go do rynku, linie, marka, opakowanie, asortyment, cykl życia produktu)
• Promocja (ustalanie strategii promocji, reklama, sprzedaż bezpośrednia, public relations)
• Cena (ustalanie ceny – metody, procedury, rabaty i upusty, penetracja rynku)
• Dystrybucja (kanały, możliwości i sposoby dotarcia do klienta, hurt-detal)
2. Tworzenie planu marketingowego
3. Marketing partyzancki
4. Marketing wirusowy
5. Marketing internetowy
6. Promocja i reklama
7. Copywriting

Informacja o prelegencie
Szkolenie poprowadzi specjalistka ds. public relations, copywriter, dziennikarka, trener. Absolwentka filologii polskiej. Zajmuje się szeroko pojęta komunikacją oraz PR. Kreowała wizerunek wielu firm, organizacji i osób indywidualnych. Projektowała wiele kampanii reklamowych. Od 2007 roku prowadzi szkolenia z kompetencji miękkich, sprzedażowych, reklamy, marketingu, marketingu politycznego i kreowania wizerunku. Jej zajęcia to przede wszystkim warsztaty, dzięki którym uczestnicy mają okazję wykorzystać nowo nabytą wiedzę w praktyce.

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe - 8 godzin dydaktycznych

Forma szkolenia: Wykład połączony z prezentacją multimedialną, ćwiczenia oraz dyskusja

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia

KONTAKT