Szkolenie zamknięte Kategoria: Sektor publiczny

Marketing w sektorze publicznym

Kategoria: Sektor publiczny

Szkolenie ma na celu:

 • Zdobycie wiedzy na temat marketingu niezbędnej do tworzenia spójnych komunikatów marketingowych
 • Otrzymanie kompletu narzędzi marketingowych, dostosowanego do specyfiki NFZ
 • Nabycie umiejętności opracowywania planu marketingowego


Ramowy program szkolenia  

1. Czym to jest marketing:
 • Grupy docelowa, czyli do kogo kierujemy nasze działania (rodzaje grup docelowych, jak wybrać, analiza)
 • Analiza składników marketing mix (jak je zastosować w praktyce)
 • Komunikacja marketingowa – jak będzie przebiegać (komunikat marketingowy – sposoby tworzenia)
2. Rola marketingu w sektorze publicznym.
3.
Analiza organizacji i jej otoczenia:
 • Analiza sytuacyjna instytucji
 • Analiza otoczenia
 • Analiza SWOT
 • Tworzenie własnej analizy instytucji
4. Myślenie marketingowe:
 • Planowanie strategiczne
 • Narzędzia marketingu
 • Nowoczesne formy marketingu (marketing wirusowy, partyzancki itd.)
5. Promocja i dystrybucja na rynku:
 • Marka
 • Przekaz reklamowy
 • PR – narzędzia i techniki
 • Budżet promocji
 • Dystrybucja (wybór optymalnego kanału dystrybucji)
6. Tworzenie i podtrzymywanie pożądanej tożsamości marki:
 • Budowanie strategii marki
 • Obietnica marki – czym jest, jak ją formułować (tworzenie misji instytucji)
 • Wiarygodność marki – jak ją zbudować
7. Tworzenie i wdrażanie strategii komunikacji:
 • Kreowanie kampanii informacyjnej/promocyjnej. Stworzenie planu kampanii z uwzględnieniem elementów media planu.
8. Plan marketingowy:
 • Elementy planu marketingowego
 • Jak stworzyć właściwy (tworzenie własnych)

Informacja o prelegencie

 Specjalistka ds. public relations, copywriter, dziennikarka, trener. Absolwentka filologii polskiej. Zajmuje się szeroko pojętą komunikacją oraz PR. Kreowała wizerunek wielu firm, organizacji i osób prywatnych (polityków). Od 2007 roku prowadzi szkolenia ze sprzedaży, reklamy, marketingu, marketingu politycznego i public relations. Jej warsztaty to przede wszystkim zajęcia praktyczne, dzięki czemu uczestnicy mają okazję wykorzystać nowo nabytą wiedzę w praktyce. Prowadzi szkolenia zarówno w języku polskim, jak i angielskim. Współpracowała m.in. z:  Ministerstwem Obrony Narodowej, Consultor Sp. z o.o., Mar-Med Polska Sp. z o.o., Glob Sp. z o.o., Avon Cosmetics Sp. z o.o., Kraft Sp. z o.o. czy Johnson&Johnson Poland Sp. z o.o..

Czas trwania: Szkolenie dwudniowe - 16 godzin dydaktycznych

Forma szkolenia: Wykład – konsultacje, warsztaty, case studies 

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia

KONTAKT