Szkolenie zamknięte Kategoria: Biznes

Marketingowy mistrz zaspokajania potrzeb

Kategoria: Biznes

Adresatami szkolenia są statystycy, marketingowcy, osoby z branży business intelligence, menadżerowie/wyższa kadra zarządzająca, pracownicy agencji badawczych.

Celem szkolenia będzie poznanie metod grupowania jako jednych z metod pozyskiwania wiedzy i eksploracji danych. Poznanie tych metod będzie polegało na wyuczeniu doboru technik grupowania do zastanego problemu biznesowego.


Ramowy program szkolenia

Pokazane zostaną zastosowania analizy skupień jako:

  • metody wstępnej analizy danych przy wyodrębnianiu jednorodnych grup, które mogą podlegać osobnej analizie,
  • eksploracji danych, gdzie grupowanie jest używane do podziału klientów na pewne podgrupy,
  • sposobów na zmniejszenie nakładu pracy i czasu analiz, których celem jest uzyskanie klasyfikacji obiektów typowych.

 

Informacja o prelegencie
Doktorant Wyższej Szkoły Psychologii Społecznej. Specjalista ds. analiz statystycznych i metodologii badań psychologicznych. Od 6 lat zajmuje się analizą danych w kontekście nauki i rynku, a od 2 lat – dopasowywaniem i budową modeli w problemach klasyfikacyjnych. Zainspirowany pracą zawodową w ryzyku kredytowym, prowadził badania nad wpływem cech osobowości na regulację finansów.

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe - 8 godzin dydaktycznych

Forma szkolenia: Forma szkolenia będzie polegać na poznaniu teorii psychologicznych opisujących kontekst spostrzegania znaków towarowych i produktów.  Szkolenie będzie polegało na aktywnej interakcji trener - uczestnicy podczas prowadzenia zajęć praktycznych.

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia

KONTAKT