Szkolenie zamknięte Kategoria: Biznes

Mediacja – jako pozasądowy sposób rozwiązywania sporu

Kategoria: Biznes

Mediacje są w ostatnim czasie zagadnieniem szeroko rozpowszechnianym w mediach m.in. spoty Ministerstwa Sprawiedliwości, jak i przez Sądy. Dlatego też sądom zależy by kierowane do mediacji sprawy, jak również ugody zawierane przed mediatorami, do których zwracają się strony bez konieczności przeprowadzenia postępowania sądowego, winny być sporządzane w sposób, jak najlepszy i akceptowalny przez Sądy.

 

Szkolenie wyjaśni. co może zawierać ugoda, jak prawidłowo winna być skonstruowana, jakie postanowienia ugody są niedopuszczalne w świetle prawa. Pracownicy MOP-s/GOP-s coraz częściej nabywają uprawnienia mediacyjne, dlatego też tego typu szkolenie może być skierowane również i do nich.

 

Program szkolenia

Mediacja – jako pozasądowy sposób rozwiązywania sporu;
  • definicja mediacji,
  • rodzaje mediacji
    - rodzinne, cywilne, rówieśnicze, karne, pracy,
  • metody mediacyjne, zasady mediacji i postępowanie mediacyjne,
  • sposoby zakończenia postępowania mediacyjnego – ugoda, porozumienie, brak porozumienia,
  • inne sposoby rozstrzygania sporu, negocjacje (metody), arbitraż,
  • rola prawnika w mediacji,
  • definicja konfliktu,
  • dynamika konfliktu 

 

Informacja o prelegencie

Szkolenie poprowadzi prawnik, obecnie pracujący w Sądzie Okręgowym w Gdańsku na stanowisku asystenta sędziego z zakresu prawa rodzinnego, gospodarczego oraz cywilnego. Ukończyła kurs mediatora rodzinnego, w Sądzie Okręgowym w Warszawie pracowała w wydziale gospodarczym. Prowadzi szkolenia oraz organizuje Konferencje Mediacji pod patronatem Ministerstwa Sprawiedliwości.

 

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe – 4 godziny zegarowe

Forma szkolenia: Wykład, dyskusja

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia

KONTAKT