Szkolenie zamknięte Kategoria: Sektor publiczny

Metodologia przygotowywania opisów stanowisk pracy w służbie cywilnej

Kategoria: Sektor publiczny

Program szkolenia:

            1. Podstawy prawne oraz uzasadnienie opisów stanowisk pracy w administracji publicznej

            2. Istota dokonywania opisu i wartościowania stanowisk pracy w administracji publicznej

            3. Opis stanowiska pracy

            4. Podział odpowiedzialności

            5. Budowa arkusza opisu stanowiska pracy

            6. Najczęściej popełniane błędy podczas dokonywania opisów stanowisk pracy.

            7.Analiza przypadków – na podstawie własnego stanowiska pracy oraz przykładowych opisów stanowisk pracy.

 

Informacje o prelegencie


Wykładowca Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, prelegent i moderator kilkudziesięciu konferencji, doradca Posła deputowanego do Europarlamentu.Menedżer z ponad 20-letnia praktyką w zakresie budowania i zarządzania dużymi grupami sprzedażowymi (kanał sprzedaży bezpośredniej i pośredniej). Od 2006 roku dzielę się swoim doświadczeniem i spostrzeżeniami, tak aby uczestnicy nie tylko zgłębili tajniki wiedzy –co robić i dlaczego? ale przede wszystkim nabyli umiejętności - jak robić? Efektem są zmiany w kontekście rozwoju osobistego i kształtowania kultury organizacyjnej. Poprzez odpowiednie sesje treningowe pomagam w budowaniu świadomości własnych atutów, nabyciu i rozwoju pożądanych nawyków, odkryciu czynników dotąd nieświadomych a mających krytyczne znaczenia na nasz czy organizacji wizerunek. Podczas szkoleń, konsultacji kieruję się zasadą, iż współczesny trener powinien wskazać ścieżki skutecznegodziałania potęgujące postawę pewności siebie, optymizmu i entuzjazmu, dziś tak często pożądanych. Autor kilkunastu artykułów oraz trzech publikacji z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi.

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe - 8 godzin dydaktycznych

Forma szkolenia: Wykład,ćwiczenia, praktyczny trening,

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia

KONTAKT