Szkolenie zamknięte Kategoria: Sektor publiczny

Metodyka kontroli w administracji publicznej – doskonalenie warsztatu kontrolera.

Kategoria: Sektor publiczny

Szkolenie przeznaczone jest do osób przeprowadzających kontrole w oparciu o przepisy ustawy o kontroli w administracji rządowej.

 

Cel szkolenia : Celem szkolenia jest usystematyzowanie wiedzy z zakresu prowadzenia kontroli, poznanie celów i zasad kontroli wg przepisów ww. ustawy oraz doskonalenie warsztatu kontrolerskiego w zakresie umiejętności przygotowywania dokumentacji związanej z procesem kontroli. Szkolenie powinno być zrealizowane w formie wykładu połączonego z praktycznymi warsztatami i obejmować m.in następujące zagadnienia przygotowanie i program kontroli, czynności dowodowe , rodzaje dokumentacji związanej z procesem kontroli , informowanie o wynikach i monitorowanie zaleceń.

 

 

Program szkolenia:

 1. Zbiór podstawowych zasad w kontroli.
 2. Standardy pracy kontrolera.
 3. Rodzaje i kryteria kontroli.
 4. Etapy postępowania kontrolnego.
 5. Zakres podmiotowy regulacji w nowej ustawie.
 6. Czynności dowodowe w kontroli.
 7. Korzystanie z pomocy biegłych.
 8. Dokumentowanie wyników kontroli.
 9. Akta kontroli.
 10. Informowanie o wynikach kontroli.
 11. Monitorowanie realizacji zaleceń i wniosków.
 12. Kompetencje zawodowe kontrolerów.
 13. Studium przypadków - praca na dokumentach.

 

 

Informacje o prelegencie:

Doświadczony trener od kilku lat współpracuje z Katedrą Teorii Pieniądza i Polityki pieniężnej Uniwersytetu Ekonomicznego. Absolwent Krajowej Szkoły Administracji Publicznej w zakresie audytu wewnętrznego. Promotor wielu prac podyplomowych oraz współredaktor kilku poblikacji naukowych. Zakres zainteresowań naukowych to : finanse publiczne, kontrola zarządcza, audyt wewnętrzny , budżet zadaniowy. Wieloletni trener realizujący szkolenia zarówno dla urzędów centralnych , jak i jednostek samorządu terytorialnego. Od 10 lat kieruje pracą audytorów.

 

Forma szkolenia : praca w grupach, studium przypadku, warsztaty, wykład

czas trwania szkolenia: szkolenie jednodniowe

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: certyfikat ukończenia szkolenia

KONTAKT