Szkolenie zamknięte Kategoria: Biznes

Metryka sprawy, jako obligatoryjny element akt sprawy

Kategoria: Biznes

Szkolenie jest skierowane do pracowników administracji i ma na celu zapoznanie uczestników z aktami prawnymi wskazującymi na obowiązek prowadzenia metryki sprawy oraz omówienie sytuacji i czynności, które powinny być ujęte w metryce sprawy. Jak i ustalenie organizacji pracy i obiegu dokumentów w związku z obowiązkiem założenia metryki.

Ramowy program szkolenia

1.Geneza wprowadzenia instytucji metryki sprawy do procedury administracyjnej.

2. Nowelizacja Kodeksu Postępowania Administracyjnego i Ordynacji Podatkowej wprowadzające obowiązek założenia metryki danej sprawy.

3.Metryka sprawy, jako instrument poszerzenia transparentności postępowania administracyjnego.

4.Metryka sprawy, jako instrument indywidualizacji odpowiedzialności urzędniczej za prowadzone postępowanie administracyjne.

5. Metryka obowiązkową częścią akt sprawy.

6. Metryka w formie pisemnej, a metryka w formie elektronicznej przy wyborze EZD – ćwiczenia praktyczne.

7. Próba zdefiniowania wszystkich osób uczestniczących w podejmowaniu czynności w postępowaniu administracyjnym.

8. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 6.03.2012r. w sprawie wzoru i sposobu prowadzenia metryki sprawy – omówienie.

9. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 marca 2012 r. w sprawie rodzaju spraw, w których obowiązek prowadzenia metryki sprawy jest wyłączony – omówienie.

10. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5.03.2012 r. w sprawie wzoru i sposobu prowadzenia metryki sprawy – omówienie.

11. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 marca 2012 r. w sprawie rodzajów spraw, w których jest wyłączony obowiązek prowadzenia metryki sprawy – omówienie.

12. Praktyczne przykłady, uzupełnienie metryki sprawy, dyskusja.

 

Informacja o prelegencie

Szkolenia poprowadzi absolwentka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego (Wydział Prawa i Administracji) i Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (Studia Podyplomowe - Prawo Podatkowe i Europejskie Prawo Podatkowe) oraz Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów – Rachunkowość). Jest doświadczonym trener, posiadającym certyfikat trenerski z sytemu zarządzania, jakością i samooceny CAF. Szkolenia, kursy i wykłady prowadzi od 1990 roku. Posiada praktyczną znajomość technik szkoleniowych, skutecznych form komunikacji, przekazywania wiedzy oraz umiejętność łączenia zagadnień prawnych z zagadnieniami informatycznymi i biznesowymi. Trener prowadzący szkolenia miękkie z zakresu komunikacji, dress codu, obsługi sekretariatu oraz z rachunkowości podatkowej, egzekucji administracyjnej, e-PUAP, instrukcji kancelaryjnej i archiwalnej, elektronicznego obiegu dokumentów jak i metryki spraw.

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe - 4 godziny dydaktyczne

Forma szkolenia: Wykład połączony z prezentacją multimedialną, moderowana dyskusja, analiza dokumentów, praca w grupach, praktyczne ćwiczenia

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia

KONTAKT