Szkolenie zamknięte Kategoria: Biznes

Microsoft Excel – poziom podstawowy

Kategoria: Biznes

Szkolenie jest skierowane do osób rozpoczynających pracę z arkuszem kalkulacyjnym MS Excel, lub pragnących odświeżyć sobie metody ułatwiające pracę.

Celem szkolenia jest nabycie praktycznych umiejętności pozwalających na sprawniejszą pracę i poszerzenie kwalifikacji. Po zakończeniu szkolenia uczestnicy będą potrafili swobodnie pracować przy pomocy arkusza kalkulacyjnego MS Excel, sprawnie wpisywać dane, dokonywać obliczenia, analizować dane oraz efektywnie przedstawiać wyniki analiz i obliczeń.

Ramowy program szkolenia

1. Wprowadzenie do pracy z aplikacją

• Elementy składowe interfejsu – wstążka, pasek narzędzi szybki dostęp, pasek stanu

• Wyświetlanie określonych informacji z wykorzystaniem odpowiedniego widoku skoroszytu

• Wyświetlanie listy ostatnio używanych skoroszytów (dostosowywanie listy do indywidualnych preferencji)

• Wyszukiwanie plików Excela w innej lokalizacji

• Otwieranie skoroszytu w określonym trybie (tylko do odczytu, jako kopię, w widoku chronionym)

• Praca z wieloma skoroszytami

• Zmiana rozmiaru i wyświetlania okien skoroszytów

• Zapisywanie skoroszytu w różnych formatach plików

• Efektywne korzystanie z wbudowanej pomocy

2. Praca ze skoroszytem danych

• Budowa skoroszytu

• Przełączanie się pomiędzy arkuszami

• Wstawianie / usuwanie arkusza

• Nadawanie nowej nazwy arkuszowi

• Przenoszenie / kopiowanie arkuszy (w obrębie skoroszytu lub do nowej lokalizacji)

• Modyfikacja kolorów kart arkusza

• Ukrywanie / ponowne wyświetlanie arkuszy

• Zaznaczanie wielu arkuszy (grupowanie)

• Zagadnienie opcjonalne: ochrona skoroszytu, ochrona arkusza

3. Operacje na arkuszu danych

• Poruszanie się po arkuszu (za pomocą kursora myszy oraz klawiatury)

• Efektywne metody zaznaczanie komórek

• Interpretacja danych wprowadzanych przez użytkownika

• Korekta wprowadzonych danych

• Przenoszenie i kopiowanie danych

• Umiejętne korzystanie z narzędzia Wklej

• Korzystanie z narzędzia Uchwyt wypełnienia

• Różnice pomiędzy usuwaniem wierszy lub kolumn, a czyszczeniem zawartości komórek

• Wyszukiwanie danych spełniających określone kryteria

• Ukrywanie (odkrywanie) kolumn lub wierszy

• Tworzenie i edycja hiperłączy

• Modyfikowanie ustawień linie siatki arkusza

• Modyfikowanie wysokości wierszy i szerokości kolumn

• Wstawianie, przenoszenie, usuwanie, ukrywanie wierszy lub kolumn

• Zagadnienie opcjonalne: Porównanie zalet zakresu danych i tabel danych

4. Tworzenie formuł obliczeniowych

• Konstrukcja adresu komórki

• Różnica w sposobie adresowania (względnym i bezwzględnym)

• Tworzenie prostych formuł

• Nadawanie nazw komórkom (zakresom komórek)

• Wykorzystanie nazw w formułach

• Tworzenie odwołań do innego arkusza lub skoroszytu

• Korzystanie z podręcznego kalkulatora

• Tworzenie formuł obliczeniowych w wykorzystaniem wybranych wbudowanych funkcji aplikacji pochodzących z kategorii matematyczne, statystyczne, tekstowe, wyszukiwania i adresu oraz logiczne

• Zagadnienie opcjonalne: Korzystanie z narzędzia Inspekcja formuł

5. Formatowanie komórek

• Nadawanie formatu komórce w trakcie wprowadzania danych

• Usuwanie formatowania z komórek

• Charakterystyka kategorii liczbowych (walutowe, data, procentowe, niestandardowe)

• Sterowanie tekstem oraz wyrównaniem tekstu w komórkach

• Formatowanie czcionki dla całej zawartości komórki lub jej wybranego fragmentu

• Modyfikowanie ustawień obramowania

• Dodawanie koloru tła i efektów wypełnienia

• Zastosowanie motywu

• Zagadnienie opcjonalne: Tworzenie i edycja reguł formatowania warunkowego

6. Wyświetlanie danych spełniających określone kryteria

• Korzystanie z narzędzi szybkiego sortowania danych

• Tworzenie poziomów sortowania danych

• Sortowanie danych po wartościach, kolorach lub ikonach komórki

• Definiowanie kolejności sortowania danych

• Filtrowanie danych (filtry tekstu, filtry liczb, filtrowanie według koloru)

• Zagadnienie opcjonalne: Zastosowanie filtru zaawansowanego

7. Wizualizacja danych

• Tworzenie i edycja wykresów osadzonych w arkuszu

• Projektowanie wykresu (zmiana typu, zakresu i układu danych, modyfikacja styli)

• Modyfikacja układu wykresu (dodawanie etykiet, sterowanie osiami, zarządzanie tabelą danych)

• Formatowanie wykresów (modyfikacja stylów kształtów, rozmieszczenia)

• Zagadnienie opcjonalne: Wstawianie i edycja wykresów przebiegu w czasie

8. Przygotowanie arkuszy do wydruku

• Przeglądanie danych przed wydrukiem

• Analiza standardowych narzędzi drukowania

• Modyfikacja ustawień marginesów

• Zmiana ustawień orientacji strony i skalowania

• Definiowanie niestandardowych nagłówków i stopek

• Dodawanie elementów graficznych

• Ustawianie i wyświetlanie podziałów strony

• Drukowanie wybranych fragmentów arkusza

• Drukowanie wiersza i kolumny na każdej stronie

 

 

Informacja o prelegencie

Informatyk, Działalnością szkoleniową profesjonalnie zajmuję się od roku 1996.

Rozpoczynał od szkoleń aplikacyjnych z produktów wchodzących w skład pakietu Microsoft Office - Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Access. Stopniowo dodając do swojego warsztatu pracy produkty należące do "rodziny pakietu Office" - Visio, Project, Groove.

Równolegle podejmował działania mające na celu podniesienie kwalifikacji trenerskich związanych z produktami serwerowymi; zaowocowały one zdaniem egzaminu 70-290 (Managing and Maintaining a Microsoft Windows Server 2003 Environment) oraz uzyskaniem tytułu MCP.

Czas trwania: Szkolenie dwudniowe - 16 godzin dydaktycznych

Forma szkolenia: Wykład, warsztaty, case studies

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia

KONTAKT