Szkolenie zamknięte Kategoria: Rozwój osobisty

Mind Mapping

Kategoria: Rozwój osobisty

Mind Mapping jest najczęściej tłumaczone jako: Mapy Myśli – co to jest? Jest to niezwykle efektywna metoda nauki, systematyzowania wiedzy i kreacji stworzona i upowszechniona przez brytyjskiego naukowca i popularyzatora twórczego myślenia Tony Buzana. Polega na zwiększaniu efektywności procesu nauki, systematyzowania wiedzy i kreacji poprzez synergię możliwości obu półkul mózgowych - prawej związanej ze zdolnościami twórczymi i lewej odpowiedzialnej za myślenie logiczne i analityczne. Mind Mapping lepiej więc tłumaczyć jako „mapowanie twórczego i kreatywnego procesu uczenia się i systematyzowania wiedzy”. Mind Mapping ma obecnie na świecie miliony zwolenników. Praktykują go osoby prywatne jak i wielkie korporacje międzynarodowe.

Celem szkolenia jest nauczenie uczestników tworzenia Map Myśli oraz ich zastosowania w różnych dziedzinach. Szkolenie ma charakter warsztatowy, w trakcie interaktywnych prezentacji i ćwiczeń uczestnicy są zapoznawani z zasadami tworzenia Map Myśli a następnie tworzą indywidualne i grupowe Mapy Myśli dla różnych obszarów zastosowań. Tworzenie Map Myśli i ich wykorzystywanie jest ćwiczenie metodami tradycyjnymi (arkusze papieru) i z wykorzystaniem technik informatycznych (specjalizowane aplikacje do tworzenia Map Myśli).


Program szkolenia
1. Źródła Mind Mappingu
2. Zasady i techniki tworzenia Map Myśli
3. Obrazowanie sposobów kreatywnego myślenia
4. Indywidualne i grupowe Mapy Myśli
5. Typowe błędy popełniane w trakcie tworzenia Map Myśli
6. Sięganie do dobrych praktyk
7. Nowe, kreatywne sposoby notowania
8. Nowe, efektywniejsze sposoby przygotowywania prezentacji, wystąpień publicznych i spotkań
9. Mapy Myśli kontra Power Point
10. Przykłady wystąpień publicznych wspomaganych Mapami Myśli
11. Mapy Myśli w planowaniu i zarządzaniu (projektami, ryzykiem, klientami, sprzedażą, czasem itp.)
12. Mapy Myśli w edukacji
13. Komputerowe wspomaganie tworzenia Map Myśli
14. Przykłady zastosowania pięciu najbardziej popularnych aplikacji.

Informacja o prelegencie
Szkolenie poprowadzi absolwent Uniwersytetu Opolskiego (Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii; Fizyka i Informatyka) oraz Akademii  Ekonomicznej we Wrocławiu (Studia Podyplomowe, Systemy Mikrokomputerowe w Zarządzaniu), doświadczony trener, posiadający certyfikat trenerski (Trener Biznesu) Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. Szkolenia, kursy i wykłady prowadzi od 1991 roku. Posiada praktyczną znajomość technik szkoleniowych, skutecznych form komunikacji, przekazywania wiedzy oraz umiejętność łączenia zagadnień prawnych z zagadnieniami informatycznymi i biznesowymi. Prowadzi szkolenia między innymi na zlecenie Ministerstwa Finansów, służb celnych, sądów okręgowych i rejonowych, Podmiotów Lasów Państwowych oraz jednostek samorządu terytorialnego.

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe - 8 godzin dydaktycznych

Forma szkolenia: Warsztaty, prezentacja interaktywna oraz ćwiczenia indywidualne oraz grupowe

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia

KONTAKT