Szkolenie zamknięte Kategoria: Rozwój osobisty

Mnemotechniki czyli sztuka zapamiętywania

Kategoria: Rozwój osobisty

Mnemotechniki to sposoby ułatwiające zapamiętywanie nowych wiadomości i faktów oraz przypominanie ich sobie na zasadzie mechanicznych skojarzeń, np. układu wierszowego, skrótów werbalnych, analogii zewnętrznych itp. Do sposobów mnemonicznych należy np. kategoryzacja elementów, czyli uporządkowanie i pogrupowanie ich według pewnych zasad: podobieństwa znaczeniowego czy formalnego, skojarzenie ich z innymi elementami, ułożonymi rytmiczne lub mającymi formę logiczną, czy żartobliwą, dzięki czemu łatwo je zapamiętać, stosowanie skrótów werbalnych czy zewnętrznych analogii oraz układu wierszowego. Dzięki technikom może znacznie zwiększyć zakres i trwałość pamięci.

 

Ramowy program szkolenia

1. Co to jest pamięć i jak funkcjonuje?

2. Ćwiczenia pomagające usprawnić naszą pamięć.

3. Wykorzystanie technik pamięciowych przez osoby uczące się i aktywne zawodowo.

4. Poprawianie koncentracji uwagi.

5. Perfekcyjne zapamiętywanie numerów telefonów, adresów, liczb, statystyk, rozbudowanych typologii prawniczych, ekonomicznych i technicznych.

6. Efektywne zapamiętywanie długich wypowiedzi ustnych lub wykładu i swobodne korzystanie z opanowanych w ten sposób wiadomości.

7. Metody notowania.

8. Notowanie nielinearne metodą „mapy myśli".

9. Rola muzyki klasycznej w zapamiętywaniu i uczeniu się.

 

Informacja o prelegencie

Szkolenie poprowadzi absolwentka socjologii  na Uniwersytecie Łódzkim oraz Podyplomowego Studium Trenerów Grupowych oraz Podyplomowego Studium Coachingu przy Wyższej Szkole Psychologii Społecznej. Specjalista w zakresie HR, wykładowca, coach w obszarze business, executive oraz life. Doświadczenie zawodowe zdobywała w polskich oraz międzynarodowych firmach obejmując stanowiska specjalistyczne oraz menadżerskie w działach HR i szkoleń. Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu: efektywnej komunikacji, asertywności, sprzedaży i obsługi klienta (w tym trudnego klienta), negocjacji, windykacji należności, sztuki autoprezentacji, zarządzania sobą w czasie, zarządzania zespołem, budowania zespołów, zarządzania konfliktem, etyki, etykiety, netykiety w biznesie, prawa pracy, rekrutacji i selekcji pracowników oraz mnemotechniki.

 

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe – 8 godzin dydaktycznych

Forma szkolenia: Wykład, warsztaty, ćwiczenia i dyskusja

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia

KONTAKT