Szkolenie zamknięte Kategoria: Biznes

Moderowanie

Kategoria: Biznes

Umiejętność moderowania to jedna z kluczowych kompetencji osób, które na co dzień pracują z grupami. W ramach szkolenia uczestnicy zapoznają się z podstawowymi zasadami moderowania. Będą mieli okazję przećwiczyć wybrane techniki i narzędzia. Dowiedzą się jak radzić sobie w trudnych sytuacjach. Szkolenie będzie również okazją do przyjrzenia się sobie w roli moderatora i poszerzenia świadomości na temat własnych kompetencji interpersonalnych. Uczestnicy będą mogli  sprawdzić się w roli moderatora, uzyskać feedback oraz otrzymać wskazówki rozwojowe.

 

Ramowy program szkolenia

1. Moderowanie – definicja pojęcia, rola moderatora

2. Zasady prowadzenia spotkań grupowych.

3. Ja jako moderator.

4. Dynamika grup.

5. Narzędzia pracy moderatora.

6. Techniki wspierające moderowanie.

7. Radzenie sobie z oporem, trudne sytuacje moderatorskie.

 

Informacja o prelegencie

Szkolenie poprowadzi psycholog, dyplomowany trener, doradca, coach. Ukończyła psychologię na UAM oraz Podyplomowe  Studium Trenerów Grupowych w Szkole Wyższej  Psychologii Społecznej. Master NLP oraz terapeuta Racjonalnej Terapii Zachowania. Pracuje z grupami w zakresie treningów i szkoleń dotyczących rozwoju kompetencji osobistych i społecznych (8 letnia praktyka trenerska). Specjalizuje się w szeroko pojętym obszarze rozwoju tzw. umiejętności  miękkich oraz tematyce psychologicznych kosztów pracy (stres, wypalenie zawodowe). Jako wykładowca  na studiach podyplomowych prowadzi zajęcia z zakresu ZZL. Jest licencjonowanym diagnostą Master Person Analysis (MPA), kompleksowego narzędzia wspomagającego systemy zarządzania m.in. w obszarze rekrutacji, planowania ścieżek rozwoju oraz analizy i budowania zespołu. Prowadzi doradztwo i konsultacje indywidualne. W swojej pracy wykorzystuje metodę nauki przez doświadczenie, łącząc rozmaite metody szkoleniowe, w tym superlearning, teatr improwizacji, NLP, RTZ, inne. Uczy nowych umiejętności nie tylko poprzez naukę konkretnych technik, ale również na poziomie zmiany postaw i przekonań.

 

Czas trwania: Szkolenie dwudniowe - 16 godzin dydaktycznych

Forma szkolenia: Warsztat - mini wykłady, moderowane dyskusje, praktyczne ćwiczenia indywidualne oraz w parach i grupach

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia

KONTAKT