Szkolenie zamknięte Kategoria: Rozwój osobisty

Motywowanie do nauki i praca z opornym uczniem

Kategoria: Rozwój osobisty

Szkolenie jest skierowane do nauczycieli, wychowawców, pedagogów i ma na celu:

- Przećwiczenie aktywnego słuchania, i efektywnego komunikowania się z uczniami;

- Poznanie metod dawania pozytywnych wzmocnień, prawidłowego udzielania opinii zwrotnej i poleceń;

- Doświadczenie budowania synergii grupowej i przełożenie tego na swoją pracę w klasie;

- Poznanie i przećwiczenie wielu aktywizujących metod pracy z grupą.

Ramowy program szkolenia

Efektywna komunikacja:

- Efektywna komunikacja i aktywne słuchanie;

- Błędy i zakłócenia w procesie komunikacji;

- Trening efektywnej komunikacji;

- Behawioralna teoria wzmocnienia;

 

Trening komunikacji motywującej:

- Wstęp – czynniki wpływające na motywację ucznia;

- Narzędzia motywujące w ręku nauczyciela;

- Komunikacja motywująca;

- Efektywne polecenia;

 

Oczami ucznia – twórcza nauka:

- Nauka przez doświadczenie i metoda projektu;

- Uspołeczniona motywacja i budowanie poczucia wspólnoty;

- Znaczenie ról grupowych w nauce zespołowej;

- Zasady budowania pozytywnych emocji i klimatu sprzyjającego nauce;\

 

Aktywizujące metody nauczania:

- Budowanie samodzielności i poczucia sprawczości u ucznia;

- Cykl Kolba – efektywne uczenie się i nauczanie;

- Tworzenie synergii grupowej i klimatu sprzyjającego nauce;

- Wykorzystywanie zainteresowań uczniów i nauka nieformalna.

 

Informacja o prelegencie

Trener, posiadający 10 lat doświadczenia w prowadzeniu szkoleń z grupami otwartymi i biznesowymi. Szkoliła wyższe kadry w międzynarodowych firmach, pracowników administracji państwowej. Prowadziła szkolenia w języku angielskim w kilkudziesięciu firmach, w Ministerstwie Edukacji, Urzędach Pracy, Urzędach Skarbowych i w sądownictwie. Ma doświadczenie w szkoleniach metodą blended learning: tradycyjny kurs plus szkolenia na platformie e-learningowej.

Ponadto prowadziła szkolenia z prezentacji publicznych w firmach Wavin i MSA Polska, z kreatywności w dziale Public Relations w Coty Polska oraz International Paper Polska. Prowadziła również liczne szkolenia dla studentów i nauczycieli, z zakresu kreatywności, komunikacji i motywowania. Od 2003 roku publikuje artykuły.

Ukończyła Podyplomową Akademię Rozwoju Umiejętności Trenerskich w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej oraz wiele kursów doszkalających (w tym we Francji z komunikacji międzykulturowej i w Cambridge z kreatywnych metod nauczania).

Czas trwania: Szkolenie dwudniowe - 16 godzin dydaktycznych

Forma szkolenia: Warsztaty (metody: ćwiczenia w grupie i w podgrupach, elementy wykładu z dyskusją)

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia

KONTAKT