Szkolenie zamknięte Kategoria: Biznes

Możliwości wsparcia projektów edukacyjnych w perspektywie 2014-2020

Kategoria: Biznes

Szkolenie kierowane do potencjalnych wnioskodawców, przedsiębiorców, pracowników uczelni wyższych, kadry kierowniczej wyższego i średniego szczebla, pracowników administracji publicznej oraz pracowników innych jednostek i podmiotów zainteresowanych funduszami unijnymi.

 

Korzyści dla uczestników:

-na konkretnych przykładach omówią warunki określające możliwość pozyskania środków na wsparcie projektów edukacyjnych,
- poszerzą wiedzę na temat funduszy strukturalnych oraz najważniejszych zasad przygotowywania i realizacji projektów dofinansowanych z EFS i EFRR,
- nabędą umiejętność wyboru priorytetu właściwego dla danego rodzaju projektu/ obszaru działalności placówki edukacyjnej,
- samodzielnie zdiagnozują swoje słabe i silne strony,
- rozbudują swoje kompetencje w zakresie pracy grupowej,
- dzięki ćwiczeniom i warsztatom nabędą praktyczne umiejętności niezbędne w pracy nad pozyskiwaniem finansowania unijnego.

 

Program szkolenia

1. Omówienie okresu programowania 2014-2020 – zmiany w stosunku do poprzedniej perspektywy.
2. Omówienie wytycznych ministerialnych dot. działań edukacyjnych w perspektywie 2014-2020
3. Omówienie programów krajowych ze szczególnym uwzględnieniem PO WER – ścieżka wyboru projektu, typy działań możliwych do dofinansowania.
4. Omówienie programów regionalnych na przykładzie wybranego województwa ze szczególnym uwzględnieniem możliwości dofinansowania działań edukacyjnych – ścieżka wyboru projektów, typy działań możliwych do zrealizowania.
5. Gdzie szukać informacji, jak przygotować wniosek o dofinansowanie.

 


Informacja o prelegencie

Specjalista ds. funduszy europejskich i zamówień publicznych, inspektor ds. kontroli, finansów, raportowania w Urządzi Miasta. Posiada kilkuletnie doświadczenie oraz szeroką wiedzę związaną z udzielaniem zamówień publicznych w jednostce samorządu terytorialnego oraz realizacją projektów finansowanych z Unii Europejskiej (zarówno przy opracowaniu wniosków jak i realizacji projektów - a w bieżącej perspektywie finansowej - także po stronie instytucji pośredniczącej).

Czas trwania: Szkolenie jedno/dwudniowe -8/16 godzin dydaktycznych

Forma szkolenia: Wykład, prezentacja, case study, ćwiczenia grupowe/indywidualne

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia

 

KONTAKT