Szkolenie zamknięte Kategoria: Biznes

Możliwości wykorzystania alternatywnych źródeł energii

Kategoria: Biznes

Szkolenie skierowane jest do przedsiębiorców i pracowników firm, architektów ogrodów, krajobrazu i wnętrz, projektantów, deweloperów, zarządców nieruchomości, administracji budynków (spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych).

Celem szkolenia jest podniesienie poziomu wiedzy dotyczącej możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

Ramowy program szkolenia

1. Rodzaje energii odnawialnej.

2. Źródła oraz ocena zasobów alternatywnych źródeł energii w skali kraju i regionu.

3. Obecny stan rozwoju sektora Odnawialnych Źródeł Energii oraz perspektywy rozwoju sektora.

4. Korzyści rozwoju lokalnej energetyki odnawialnej(ekonomiczne, społeczne i środowiskowe).

5. Produkcja energii odnawialnej a uwarunkowania prawne, ekonomiczne i środowiskowe.

6. Inwestycje w energię odnawialną i innowacyjne rozwiązania technologiczne.

7. Sposoby finansowania przedsięwzięć z zakresu odnawialnych źródeł energii oraz odpowiednie przygotowanie dokumentacji.

 

Informacja o prelegencie

Absolwent Wydziału Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku. Kluczowe kwalifikacje jakie posiada to planowanie, analiza finansowa, controlling finansowy oraz sprawozdawczość budżetowa i budżet zadaniowy, aplikacja i rozliczanie środków współfinansowanych z UE. Doświadczenie zawodowe zdobywał jako konsultant ds. Unii Europejskiej, pracownik i kierownik w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego. Zdobył także Certyfikat ukończenia szkolenia „Kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych” oraz szereg Certyfikatów z „Rozliczania projektów współfinansowanych z EU”. Doświadczenie trenerskie zdobył szkoląc właścicieli firm i przedsiębiorstw, studentów, właścicieli i kadrę zarządzająca firm z sektora MSP.

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe - 8 godzin dydaktycznych

Forma szkolenia: Wykład, ćwiczenia, case studies.

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkoleniaKONTAKT