Szkolenie zamknięte Kategoria: Biznes

MS Project w zarządzaniu projektami

Kategoria: Biznes

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z oprogramowaniem MS Project, oraz przygotowanie do praktycznego wykorzystania tego popularnego programu komputerowego w zarządzaniu projektem.

Ramowy program szkolenia

1. Wprowadzanie zadań, zależności między zadaniami
2. Zasoby
3. Kalendarze w projekcie, widoki
4. Koszty
5. Zmiany w projekcie, śledzenie postępów
6. Analiza PERT
7. Kolumny niestandardowe
8. Projekty złożone, współdzielenie zasobów między projektami
9. Dostosowywanie programu do indywidualnych potrzeb
10. MS Project Server

Informacja o prelegencie
Szkolenie poprowadzi ekspert w zakresie zarządzania zmianą i zarządzania projektami, jako niestrudzony propagator przywództwa sytuacyjnego Kennetha Blancharda skutecznie zarządzał zespołami interdyscyplinarnymi. Na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat pracował z zespołami realizującymi projekty o budżetach sięgających ponad 10 mln zł. Pełnił szereg funkcji i ról w największych polskich przedsiębiorstwach, najbardziej dumny jest z udziału swojego zespołu w projektach związanych z optymalizacją procesów biznesowych i zwiększaniem ich konkurencyjności. Posiada ponad 5 letnią praktykę trenerską w kreowaniu wartości biznesowych i zarządzania ograniczeniami.

Czas trwania: 
Szkolenie dwudniowe - 16 godzin dydaktycznych

Forma szkolenia: 
Wykład, warsztaty, dyskusja

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: 
Certyfikat ukończenia szkolenia

KONTAKT