Szkolenie zamknięte Kategoria: Biznes

Najważniejsze funkcje systemu SAP

Kategoria: Biznes

Szkolenie jest skierowane do Pracowników Działów Finansowych używających systemu SAP i ma na celu przekazanie uczestnikom informacji o możliwościach jakie daje system SAP.

Ramowy program szkolenia

Transakcje związane z:

- należnościami

-zobowiązaniami

-środkami trwałymi

- podatkiem VAT

- sprawozdaniem finansowym

-kontrolą budżetu

 

Informacja o prelegencie

 

Doświadczony trener, magister Ekonomii, specjalność: Finanse. Posiada 7 letnie doświadczenie w zagranicznych firmach w audycie, księgowości, kontroli księgowości prowadzonej przez zewnętrzną firmę oraz raportowaniu finansowym.  W trakcie zdobywania uprawnień biegłego rewidenta.

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe - 3 godziny dydaktyczne

Forma szkolenia: Prezentacja

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia

KONTAKT