Szkolenie zamknięte Kategoria: Rozwój osobisty

Narzędzia budowania autorytetu szefa

Kategoria: Rozwój osobisty

Mówi się, że przychodzimy do firmy, a odchodzimy od szefa. Patrząc na to z punktu widzenia menedżera stajemy przed wyzwaniem, jak zarządzać ludźmi, aby widzieli w nas kogoś więcej niż koordynatora zasobów. Podczas szkolenia uczestnicy będę mieli możliwość poznania konkretnych narzędzi budowania autorytetu szefa, a także refleksji nad własnym potencjałem przywódczym.

 

Program szkolenia   

1. Podstawy menedżerskie

• Filary zarządzania

• Kompetencje menedżerskie

• Szef to zawód – jak być skutecznym menedżerem?

• Przywództwo na miarę XXI wieku

2. Expose szefa - pierwszy krok w motywowaniu i ocenianiu pracowników

• Cele wygłaszania szefowskiego expose

• Struktura expose

• Błędy popełniane przy wygłaszaniu expose

3. Zarządzanie sytuacyjne – przywództwo

• Poziomy rozwoju oraz role pracownika w organizacji

• Style kierowania

• Motywacyjny i rozwojowy wymiar delegowania

• Autodiagnoza własnego stylu zarządzania

 

Informacja o prelegencie

Menedżer, trener biznesu, coach, konsultant. Absolwentka Wydziału Nauk Społecznych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Posiada uprawnienia pedagogiczne do kształcenia w zakresie wiedzy o społeczeństwie i przedsiębiorczości. Podyplomowo wykształcona w zakresie psychologii zarządzania, mediacji i negocjacji oraz zarządzania wartością klienta. Ukończyła Akademię Trenera na WSB w Poznaniu. Certyfikowany coach ICC. Akredytowany konsultant Insights Discovery oraz Extended DISC. Trener zarządzania projektami w metodyce TenStep™. Od 14 lat aktywna zawodowo. 11 lat na stanowiskach menedżerskich. Swoje doświadczenie czerpie z bardzo różnych branż i kultur organizacyjnych, począwszy od jednej z największych korporacji spożywczych, po prywatną firmę telekomunikacyjną sektora MŚP. W badaniu kompetencji menedżerskich otrzymała wynik o 26% wyższy od średniej. Od 4 lat trener biznesu. Specjalizuje się w zagadnieniach sprzedaży, zarządzania i wspierania procesu sprzedaży, obsługi klienta, praktyki menedżerskiej, zarządzania ludźmi, psychologicznych aspektów relacji interpersonalnych. Członek Polskiego Towarzystwa Trenerów Biznesu. Jednocześnie realizuje działania doradcze, które mają na celu zdefiniowanie bieżącej sytuacji w organizacji a następnie doprowadzenie do pożądanej zmiany. Jest praktykiem w obszarach związanych z doradztwem sprzedażowym, menedżerskim, sytuacyjnym, w zakresie organizacji szkoleń i doradztwem rozwojowym z wykorzystaniem Profili Indywidualnych Insights Discovery lub Extended DISC. Równolegle ze szkoleniami i usługami doradczymi, prowadzi procesy coachingowe w ramach coachingu narzędziowego (coaching on-the-job) oraz coachingu rozwojowego (life coaching). Jako trener i co-trener prowadziła szkolenia dla następujących organizacji: Avans Centrum-Zachód, Avans International, Bonduelle, Centrum Informacji Miejskiej w Poznaniu, Coccodrillo, Ewro, Grupa Enco, VI Forum Młodych Bibliotekarzy (warsztaty panelowe), Interplastik, Japan Tabacco International, KGHM Polska Miedź, Konsorcjum Clar System, Konferencja Kadry dla Biznesu (warsztat panelowy), Kingspan, Makro Cash & Carry, Maro, Over Agro, Over Zoo, Perschmann, PMT, Politechnika Łódzka (zajęcia na studiach podyplomowych), Strabag, Volkswagen.

 

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe - 8 godzin dydaktycznych

Forma szkolenia: Prezentacja multimedialna, mini wykłady, ćwiczenia w grupach, ćwiczenia indywidualne, sesja informacji zwrotnych, test autodiagnozy, fragmenty filmów, analiza trudnych sytuacji zgłoszonych przez uczestników

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia

KONTAKT