Szkolenie zamknięte Kategoria: Rozwój osobisty

Negocjacje zakupowe

Kategoria: Rozwój osobisty

Cele szkolenia:

 • Rozwijanie umiejętności rozumienia istoty konfliktu
 • Rozwijanie umiejętności rozumienia zasad negocjacji
 • Doskonalenie umiejętności zastosowania technik negocjacji
 • Rozpoznanie własnych sposobów zachowania w sytuacji konfliktu
 • Kształcenie partnerskiej postawy w rozwiązywaniu konfliktów
 • Wzrost pewności siebie w sytuacjach negocjacyjnych
 • Zwiększenie samoświadomości własnych zasobów w sytuacjach wymagających obrony własnego terytorium psychologicznego

 

Program szkolenia:

 1. Negocjacje jako sposób rozwiązywania konfliktów interesów.
 2. Warunki negocjacji.
 3. Przygotowanie do negocjacji - narzędzia wpływu na etapie przed negocjacyjnym
 4. Punkt widzenia Dostawcy – przygotowanie do negocjacji z Twoją firmą
 5. Znaczenie czasu i miejsca.
 6. Proces negocjacji i jego etapy.
 7. BATNA - opracowanie alternatywy swojej i partnera.
 8. Charakterystyka stylu miękkiego, twardego i opartego na zasadach.
 9. Model harwardzki negocjacji - styl rzeczowy.
 10. Punkt widzenia Dostawcy – oddziaływanie emocjonalne oparte na relacjach
 11. Sposoby angażowania drugiej strony w budowanie kompromisu
 12. Techniki negocjacyjne.
 13. Pułapki i manipulacje w negocjacjach.
 14. Weryfikacja rzeczywistych możliwości cenowych przy negocjacjach zakupowych
 15. Trudni partnerzy i trudne sytuacje w negocjacjach. Techniki reagowania w nieprzewidzianych sytuacjach
 16. Scenariusze kształtowania relacji biznesowych ze względu na pozycję negocjacyjną

 

 

Informacje o prelegencie:

Trenerka umiejętności psychospołecznych, coach, terapeutka Simontona, dr nauk humanistycznych.  Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Filozoficznego, Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej. Obecnie specjalista w Biurze ds. Kształcenia Ustawicznego w Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów UMCS. Autorka licznych publikacji.

 

 

Czas trwania: Szkolenie dwudniowe - 16 godzin dydaktycznych

Metodyka: Prezentacje, dyskusja moderowana, ćwiczenia indywidualne, zespołowe i grupowe, symulacje sytuacji zadaniowych, odgrywanie ról, projekcja 2 filmów szkoleniowych, testy, kwestionariusze.

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia

 

 

KONTAKT