Szkolenie zamknięte Kategoria: Biznes

Neuromarketing spotów TV oraz umiejętności handlowe

Kategoria: Biznes

Szkolenie swoim zakresem obejmuje zupełnie unikalną, najnowszą i bardzo cenną wiedzę z zakresu neuromarketingu spotów telewizyjnych. Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy m.in. z zakresu:
- konstruowania absolutnie perfekcyjnych core stories dla tworzonych przez siebie spotów reklamowych
- kamuflowania core stories za pomocą środków stylistycznych, fabuły, symboliki
- doskonałego dopasowywania się do targetu
- dobierania idealnych słów dialogów oraz haseł reklamowych
- tworzenia precyzyjnych instrukcji dla odbiorców reklamy - instrukcji, jak konsument ma używać produktu, gdzie, kiedy, jak często i długo itd.
- tworzenia niezapomnianych emocji za pomocą spotów TV
- wplatania w spot TV reguł wpływu społecznego, które diametralnie podniosą jego skuteczność

Program szkolenia
I. Telemarketing i utrzymywanie długofalowych relacji z klientem
• tworzenie skutecznych openerów - czyli ”otwieraczy rozmowy”
• jak przebijać się przez sekretarki i asystentki do osób decyzyjnych
• lista najskuteczniejszych i najbardziej oddziałujących słów
• umiejętność słuchania
• sztuka zadawania pytań, które wciągają w rozmowę i prowokują do absorbujących odpowiedzi
• wydobywanie najcenniejszych informacji
• umiejętność rozbijania wątpliwości potencjalnego klienta
• rozumienie potrzeb klienta - struktura potrzeby, umiejętność rozróżniania operatorów modalnych i ich sekwencji
• sztuka domykana sprzedaży
• postawa skutecznego sprzedawcy - sprzedawca jako przyjaciel i doradca
• umawianie się na spotkania
• prezentowanie oferty w najlepszym świetle
• presupozycje i implikacje
• używanie języka zmysłów, aby zobrazować korzyści z produktu/ usługi
• postawa względem konkurencji - wspominać o niej? krytykować ją? czy lepiej przemilczeć?
II. Tworzenie spotów reklamowych:
• projektowanie zachowań konsumenckich - jak konsument ma się zachować po obejrzeniu spotu?
• zrozumienie struktury modelu świata konsumenta
• tworzenie i wdrukowywanie za pomocą spotów reklamowych tzw. core stories (historii rdzennych)
• sztuka dopasowania się do umysłu odbiorcy i kierowania go na nowe tory
• jak wykorzystywać przekonania kolektywne (podzielane przez większość ludzi) w spotach reklamowych
• tworzenie ukrytych instrukcji używania produktu, generowanie nieskończonych linii czasu życia produktu itd.
• generowanie stanów emocjonalnych za pomocą spotów reklamowych, które zmotywują konsumenta do zakupu
• neurolingwistyka reklam - jak język wpływa na umysł odbiorcy

Informacja o prelegencie
Szkolenie poprowadzi ekspert od reklam oraz lingwistyki wpływu, autor bestsellerów, copywriter. Od lat współpracuje z firmami w całej Polsce, doradzając im, jak tworzyć jeszcze skuteczniejszy marketing. Współpracował m.in. nad ogólnopolskimi kampaniami takich marek, jak Artresan, LaciBios femina czy Sterolea. Kolejne pokolenie copywriterów na szkoleniach w całej Polsce uczy się pisania tekstów z książek Jakuba. Swoją drugą książką pt. HIPERswazja podniósł standardy tworzenia tekstów reklamowych w całym kraju. Z wykształcenia jest inżynierem informatyki w medycynie. Skończył liczne kursy u najlepszych trenerów, ucząc się neuromodelowania, lingwistyki i programowania.

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe - 8 godzin dydaktycznych

Forma szkolenia: Wykład, prezentacja, warsztaty i dyskusja

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia

KONTAKT