Szkolenie zamknięte Kategoria: Sektor publiczny

Nieprawidłowości w zamówieniach publicznych w przypadku realizacji projektów współfinansowanych ze źródeł europejskich

Kategoria: Sektor publiczny

Szkolenie skierowane jest do Wykonawców zamówień publicznych oraz firm, które w przyszłości planują składać oferty oraz zdobywać kontrakty w ramach zamówień publicznych współfinansowanych ze źródeł europejskich(przedsiębiorcy oraz ich pracownicy).

 

Korzyści dla uczestnników:

Umiejętności nabyte podczas szkolenia przez pracowników Wydziału Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym oraz Wydziału Wdrażania Regionalnego Programem Operacyjnym będą wykorzystane podczas prac związanych z realizacją procesu rozliczania i kontroli funduszy unijnych.

 

Program szkolenia

1. Definicje nieprawidłowości – rodzaje.
2. Obszary występowania nieprawidłowości w zamówieniach publicznych
3. Ocena poprawności przeprowadzenia postępowania
4. Naruszenie zasady przejrzystości i konkurencyjności.
5. Zwrot środków - procedury nakładania korekty finansowe

 

Informacja o prelegencie

Specjalista ds. funduszy europejskich i zamówień publicznych, inspektor ds. kontroli, finansów, raportowania w Urządzi Miasta. Posiada kilkuletnie doświadczenie oraz szeroką wiedzę związaną z udzielaniem zamówień publicznych w jednostce samorządu terytorialnego oraz realizacją projektów finansowanych z Unii Europejskiej (zarówno przy opracowaniu wniosków jak i realizacji projektów - a w bieżącej perspektywie finansowej - także po stronie instytucji pośredniczącej).

Czas trwania: Szkolenie jedno/dwudniowe -8/16 godzin dydaktycznych

Forma szkolenia: Wykład, prezentacja, case study, ćwiczenia grupowe/indywidualne

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia

KONTAKT