Szkolenie zamknięte Kategoria: Sektor publiczny

Nowe obowiązki placówek oświatowych jako administratorów danych osobowych z uwzględnieniem przepisów ogólnego rozporządzenia UE czyli jak zapewnić bezpieczeństwo danych, opracować dokumentację oraz pełnić funkcję inspektora ochrony danych

Kategoria: Sektor publiczny

W 2015 i 2016r. gruntownie zreformowano krajowe i europejskie przepisy ochrony danych osobowych wprowadzając nowe obowiązki w zakresie ochrony, nadzoru i odpowiedzialności za przetwarzane informacje. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE wejdzie w życie 25 maja 2018r. GIODO już dzisiaj rekomenduje wprowadzenie nowych praktyk w zakresie ochrony danych osobowych, które pozwolą uniknąć ryzyka oraz ewentualnych konsekwencji naruszenia  ochrony danych.

 

Cel szkolenia:

Dzięki szkoleniu uczestniczy zdobędą wiedzę między innymi na temat:

 • nowych zadań administratora danych osobowych, administratora bezpieczeństwa informacji ( inspektora ochrony danych) - po zmianach przepisów a w szczególności proaktywnego podejścia poprzez audyt, kontrolę, analizę ryzyka oraz monitorowanie naruszeń
 • zakres zmian w nowych przepisach europejskich i krajowych z uwzględnieniem praw osób, których dane dotyczą
 • jak opracować dokumentację (nowe rejestry) lub dokonać jej aktualizacji.

 

Program szkolenia:

 1. Wprowadzenie
 2. Prawne podstawy przetwarzania danych osobowych.
 3. Obowiązki administratora danych.
 4. Udostępnianie danych osobowych.
 5. Powierzenie przetwarzania danych.
 6. Obowiązek organizacyjno-techniczny administratora danych.
 7. Polityka bezpieczeństwa.
 8. Organ - Generalny Inspektor Danych Osobowych.
 9. Proaktywne podejście do zarządzania ochroną danych osobowych.
 10. Odpowiedzialność za naruszenie ochrony danych osobowych.
 11. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.Dyskusja.

 

 

Informacje o prelegencie:

Eskpert ochrony danych osobowych i zarządzania bezpieczeństwem informacji, doświadczony wykładowca- trener ochrony praw na dobrach niematerialnych (danych osobowych,tajemnic zawodowych,branżowych ) oraz prawa informacji publicznej (ponad 400 godzin szkoleniowych). Absolwent kierunków i studiów podyplomowych Zarządzanie Bezpieczeństwem Informacji, Wycena Nieruchomości, Pośrednictwo w obrocie Nieruchomościami, Zarządzanie w Oświacie, audytor systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji PCBC w Warszawie , praktyk , administrator bezpieczeństwa informacji

 

 

Forma szkolenia: wykład , dyskusja, sesja Q&A

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: certyfikat ukończenia szkolenia

 

KONTAKT