Szkolenie zamknięte Kategoria: Prawne

Nowe prawo Ochrony Danych Osobowych.Zadania Inspektora Ochrony Danych Osobowych w kontekście Europejskiego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych

Kategoria: Prawne

Program szkolenia:

  1. Dlaczego ochrona danych osobowych jest ważna? – krótka historia i przyczyny wprowadzenia uregulowań prawnych związanych z ochroną danych osobowych
  2. Jak kształtował się proces reformy ochrony danych osobowych w UE?
  3. RODO – na jakim etapie wdrożenia unijnych przepisów jesteśmy i do czego dążymy?
  4. ODO a RODO – co czeka przepisy krajowe (ODO i akty wykonawcze) po 25 maja 2018 r. (zastosowanie RODO)
  5. Podstawowe pojęcia: - Jak ODO definiuje kluczowe terminy?- Jak podstawowe pojęcia i terminy definiuje RODO?- Na czym polega pseudonimizacja?- Co to jest przenoszenie danych według RODO?
  6. Zapewnienia zapoznania osób przetwarzających dane z przepisami - świadomość przetwarzania danych osobowych
  7. Zabezpieczenia techniczne i organizacyjne
  8. Nowe ujęcie obowiązków podmiotów przetwarzających dane osobowe
  9. Inspektor Ochrony Danych (dawniej ABI)  

Informacje o prelegencie:

Doświadczony prawnik, trener, wykładowca, audytor, ekspert i wieloletni szkoleniowiec. Autor publikacji z zakresu Ochrony Danych Osobowych, dostępu do informacji publicznej, prawa pracy, mobbingu. W codziennej pracy zawodowej zajmuje się sporządzaniem opinii prawnych oraz doradztwem z zakresu ochrony danych osobowych, prawa pracy, a także prowadzeniem szkoleń.

 

 

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe - 8 godzin dydaktycznych

Formy szkolenia: Warsztaty, wykład, prezentacja multimedialna

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Ceryfikat ukończenia szkolenia

KONTAKT