Szkolenie zamknięte Kategoria: Prawne

Obowiązek alimentacyjny

Kategoria: Prawne

Adresatami szkolenia są zarówno osoby fizyczne, jaki i pracownicy administracji publicznej. Szczególnie skierowane jest do pracowników zatrudnionych w publicznych zakładach pracy, np. w MOPS–ach/GOPS–ach, jak i innych jednostkach zajmujących się udzielaniem pomocy - porad osobom potrzebującym, a także prywatnym, nawet do psychologów, którzy w ramach poradnictwa, stykają sie z zagadnieniami prawnymi związanymi z rozwodem, sytuacją małoletnich dzieci.

 

Program szkolenia

1. Obowiązek alimentacyjny
  • Pojęcie
  • Cechy obowiązku alimentacyjnego
2. Podmioty stosunku alimentacyjnego
3. Sądowe dochodzenie roszczeń alimentacyjnych za granicą na podstawie Konwencji Nowojorskiej z dnia 20 czerwca 1956 r. (Dz. U. z dnia 25 marca 1961 r.)
  • Składanie wniosków do organu przesyłającego – Sądu Okręgowego oddziału Administracyjnego OZ
  • Niemożność ustalenia miejsca zamieszkania/pobytu dłużnika
  • Czynności organu przyjmującego
4. Fundusz alimentacyjny
  • Zakres podmiotowy ustawy
  • Krąg osób uprawnionych do otrzymania świadczenia
  • Dochód w rozumieniu ustawy
  • Świadczenie z Funduszu (wysokość, okres świadczeniowy)
  • Zasadny i tryb przyznawania i wypłacania świadczeń z funduszu alimentacyjnego
  • Wniosek (wzór wniosku, załączniki)
  • Organ właściwy do rozpoznania wniosku
  • Postępowanie

 

Informacja o prelegencie

Szkolenie poprowadzi prawnik, obecnie pracujący w Sądzie Okręgowym w Gdańsku na stanowisku asystenta sędziego z zakresu prawa rodzinnego, gospodarczego oraz cywilnego. Ukończyła kurs mediatora rodzinnego, w Sądzie Okręgowym w Warszawie pracowała w wydziale gospodarczym. Prowadzi szkolenia oraz organizuje Konferencje Mediacji pod patronatem Ministerstwa Sprawiedliwości.

 

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe – 4 godziny zegarowe

Forma szkolenia: Wykład, ćwiczenia

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia

KONTAKT