Szkolenie zamknięte Kategoria: Biznes

Obrót magazynowy w przedsiębiorstwie

Kategoria: Biznes

Celem szkolenia jest poznanie zasad prowadzenia magazynu, usystematyzowanie i aktualizacja posiadanej wiedzy. Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do kandydatów na stanowisko magazynierów, pracowników magazynowych pragnących poszerzyć i uaktualnić swoją wiedzę, kierowników działów logistyki, osób zarządzających.

 

Program szkolenia

1. Podstawy organizacyjne gospodarki magazynowej

2. Cechy osobowościowe kandydatów na stanowisko magazyniera

3. Kwalifikacje zawodowe oraz zakres czynności pracowników magazynowych

4. Ogólne zasady odpowiedzialności materialnej pracowników, ze szczególnym  uwzględnieniem pracowników magazynu

5. Gospodarka magazynowa – kwestie formalne

6. Dokumenty magazynowe

7. Zasady przeprowadzania inwentaryzacji

8. Różnice magazynowe

9. Ćwiczenia praktyczne – opcjonalnie prezentacja zastosowań programu do obsługi magazynu WF-Mag

 

Informacja o prelegencie

Szkolenie poprowadzi doświadczona trenerka z zakresu prawa pracy, absolwentka studiów magisterskich na SGH w Warszawie (kierunek finanse i bankowość). Od 1996 roku czynna księgowa. Zajmuje się pełną obsługą księgową, kadrowo-płacową i ZUS spółek prawa handlowego, zatrudniających do 200 osób.

 

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe – 8 godzin dydaktycznych

Forma szkolenia: Wykład oraz ćwiczenia praktyczne

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia

KONTAKT