Szkolenie zamknięte Kategoria: Biznes

Obsłu klienta wewnętrznego

Kategoria: Biznes

Cele szkolenia:

  • Poznanie zasad obsługi klientów.
  • Doskonalenie umiejętności psychospołecznych wpływających na wzrost skuteczności działania w obsłudze klientów.
  • Rozwijanie postawy zorientowanej na klienta.
  • Wypracowanie jednolitego standardu obsługi klientów.

 

Korzyści z uczestnictwa:

  • Zwiększenie kultury obsługi klientów
  • Wzrost skuteczności działania w relacjach z klientami
  • Rozwijanie własnych zasobów i kompetencji zawodowych

 

Program szkolenia:

  1.  Budowanie wizerunku firmy
  2.  Jakość obsługi klienta
  3.  Efektywna rozmowa – jak szybko i sprawnie zadbać o klienta wewnętrznego zachowując najwyższą jakość obsługi

 

 

Informacje o prelegencie:

Trenerka umiejętności psychospołecznych, coach, terapeutka Simontona, dr nauk humanistycznych.  Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Filozoficznego, Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej. Obecnie specjalista w Biurze ds. Kształcenia Ustawicznego w Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów UMCS. Autorka licznych publikacji.

 

 

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe - 8 godzin dydaktycznych

Forma szkolenia: Zespołowe, grupowe, modelowanie,  psychodrama, prezentacje, symulacje sytuacji zadaniowych, dyskusja, sesje plakatowe, kwestionariusz i testy oraz projekcja filmów szkoleniowych.

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia

KONTAKT