Szkolenie zamknięte Kategoria: Biznes

Obsługa kas fiskalnych i terminali płatniczych

Kategoria: Biznes

Szkolenie obejmuje część teoretyczną oraz praktyczną i jego celem jest przygotowanie do zawodu kasjer - sprzedawca. Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do osób chcących podjąć pracę w handlu i usługach oraz zamierzających otworzyć własną działalność  gospodarczą.

 

Program szkolenia

I. Zajęcia teoretyczne: 

1) Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących:

a) szczegółowe kryteria i warunki techniczne, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące,

b) warunki stosowania kas przez podatników,

c) informację które musza być zawarte na paragonie,

d) budowa i rodzaje kas, systemu kasowe,

e) kryteria i sposób przeprowadzenia kontroli przez US,

f) obowiązki kasjera.

II. Zajęcia praktyczne:

a) ewidencja sprzedaży za pomocą kasy,

b) sprzedaż przy użyciu kodów PLU,

c) sprzedaż za pomocą czytnika kodów kreskowych,

d) różne formy płatności,

e) storno-anulowanie paragonu, anulowanie jednej pozycji z paragonu,

f) rabat%, rabat kwotowy,

g) zwrot, doliczenie kaucji,

h) wpłata, wypłata gotówki z kasy,

i) programowanie nagłówka,

j) programowanie stawek VAT,

k) programowanie nowych towarów lub usług,

l) sprawdzanie ceny,

ł) otwarcie szuflady,

m) wyświetlanie daty i godziny,

n) raporty: niezerujące i zerujące,

o) raport dobowy,

p) raport miesięczny,

r) raport okresowy,

s) raport towarów zaprogramowanych,

t) raport opakowań zwrotnych czyli  praktycznie całe menu.

 

Informacja o prelegencie

Szkolenie poprowadzi doświadczony i ceniony trener z zakresu obsługi kas fiskalnych oraz terminali płatniczych, przeszkolił z tego zakresu ponad 1500 osób, ukończył kurs dla instruktorów z zakresu obsługi kas fiskalnych oraz kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu.

 

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe – 8 godzin dydaktycznych

Forma szkolenia: Warsztaty praktyczne doskonalące umiejętność obsługi kasy fiskalnej. Omówienie głównych wytycznych Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kas  rejestrujących

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia

KONTAKT